تبلیغات

آموزش Arduino - اصول و مبانی

دسته بندی ها: آموزش آردوینو (Arduino) ، آموزش اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های LinkedIn

آردوینو  یک میکرو کنترلر تک‌ بردی الکترونیک و متن ‌باز می باشد، که به منظور تولید راحت ‌تر برنامه ‌هایی که با اشیاء یا محیط تعامل داشته باشند طراحی شده‌ است. آردوینو می تواند در انواع مختلفی از پروژه های پیچیده، از ربات ها گرفته تا فن آوری های پوشیدنی استفاده شود. با این وجود، فن آوری آردوینو حتی برای افرادی که در الکترونیک پس زمینه ای ندارند، به راحتی قابل استفاده می باشد. در این دوره آموزشی، مدرس دوره با فراهم آوردن دانش لازم جهت شروع برنامه نویسی در پروژه های مبتدیان، ویژگی های اساسی و قابلیت های برد آردوینو را شرح می دهد، مدرس تمام مفاهیم پایه مانند تنظیم برد آردوینو با محیط توسعه یکپارچه (IDE) آردوینو را شرح می دهد. او همچنین نحوه سیم بندی و متصل کردن چراغ LED به برد آردوینوی خود و نوشتن برنامه ای برای چشمک زدن چراغ های LED را آموزش می دهد. سپس دکمه های فشاری را مورد بررسی قرار داده و توضیح می دهد که چرا آنها در برد آردوینو در نظر گرفته شده اند، و همچنین نحوه فعال کردن یک چراغ LED به کمک یک دکمه فشاری توضیح می دهد.

مباحث دوره:

 • شروع کار با آردوینو
 • نگاهی به سخت افزاری که در این دوره استفاده خواهد شد
 • آردوینو چیست؟
 • نمای کلی آردوینو
 • ورودی های دیجیتال
 • ورودی های آنالوگ
 • پین های برق
 • ایجاد یک پروژه آردوینو
 • دانلود نرم افزار آردوینو
 • بررسی محیط توسعه یکپارچه (IDE) آردوینو
 • توابع setup() و loop()
 • دستور pinMode()
 • دستور digitalWrite()
 • ایجاد اولین پیش طرح خود
 • نمایشگر سریال
 • تست چشمک زن LED و نمایشگر سریال
 • واسط با ورودی: LED
 • معرفی دیود ساطع کننده نور (LED)
 • اختیاری: محاسبه محدودیت مقاومت
 • اتصال و سیم بندی LED
 • کد خاموش کردن LED
 • مثال سیگنال ترافیک دیجیتال، اتصال و سیم بندی
 • مثال سیگنال ترافیک دیجیتال، کد نویسی
 • واسط با ورودی: دکمه فشاری
 • دکمه فشاری
 • سطح منطقی پایین و سطح منطقی بالا
 • اتصال و سیم بندی یک دکمه فشاری به آردوینو
 • فعال سازی یک LED با دکمه فشاری
 • استفاده از LED درونی با INPUT_PULLUP
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning Arduino: Foundations Publisher:Linkedin Author:Zahraa Khalil Duration:1h 5m 44s Level:Beginner

Bring your ideas to life with Arduino. Learn about the basic features and capabilities of an Arduino board, and discover how to start programming your own projects.
Released: : December 14, 2018
Arduino, the family of open-source single-board microcontrollers, can power a variety of complex projects, from robots to wearable tech. That said, the technology is relatively easy to pick up, even for those without an electronics background. In this course, Zahraa Khalil covers the basic features and capabilities of an Arduino board, equipping beginners with the knowledge they need to start programming their own projects. Zahraa goes over fundamental concepts, such as how to set up the Arduino board with the Arduino IDE. She also shows how to wire up an LED to your Arduino board and write a program to blink the LED lights. Plus, she goes over pushbuttons, explaining why they are considered inputs to the Arduino board, as well as how to activate an LED with a pushbutton.
Introduction
Getting started with Arduino
What you should know before watching
Take a look at the hardware you'll be using
1. Introduction to Arduino
What is an Arduino?
The Arduino layout
Digital interfaces
Analog interfaces
The power pins
2. Creating an Arduino Program
Download the Arduino software
A tour of the Arduino IDE
The setup() and loop() functions
pinMode() command
digitalWrite() command
Creating your first sketch
Serial monitor
Testing the blinking LED and serial monitor
3. Interface with Ouptut: LED
Light-emitting diode (LED) intro
Optional: Calculating the current limiting resistor
Wire up the LED
Code to blink your LED
Digital traffic signal example: Wire it up
Digital traffic signal example: Code it
4. Interface with Input: Pushbutton
Pushbutton
Active low, active high
Wiring a pushbutton to Arduino
Writing the code for the pushbutton
Activate an LED with a pushbutton
Using the built-in LED with INPUT_PULLUP
Conclusion
Troubleshooting
Next steps

پیشنهاد فرادرس