پیشنهاد فرادرس

آموزش Azure Storage برای توسعه دهندگان

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های LinkedIn

به کمک این دوره آموزشی یک  بررسی دقیق از سرویس ذخیره سازی Azure Blob، که یک راهکار از نوع object storage برای داده های غیر ساخت یافته در محیط ابر می باشد، داشته باشید. در این قسمت از سری آموزشی Azure Storage for Developers، مدرس دوره به شما کمک خواهد کرد که چگونه بهترین بهره را از این بخش مهم از سرویس ذخیره سازی ابری Azure، کسب کنید. در شروع آموزش مدرس دوره نحوه ایجاد یک حساب کاربری ذخیره سازی را نشان داده و سپس اقداماتی برای اطمینان از امنیت داده های ذخیره شده انجام می دهد. سپس او سرویس ذخیره سازی blobs را پوشش داده و نحوه اتصال به نگهدارنده های blob، کار با انواع مختلف Blob، اضافه کردن blobs و بلوک Blobs، و ایجاد یک امضای دسترسی اشتراکی برای کنترل دسترسی به blob را شرح می دهد. برای کامل تر شدن آموزش، مدرس در مورد کارایی سرویس ذخیره سازی ابری Azure، یعنی blob بحث کرده و نحوه توسعه شبکه توزیع محتوای (CDN) در Azure را نشا ن می دهد.

مباحث دوره:

 • معرفی سرویس ذخیره سازی ابری Azure
 • مرور سرویس ذخیره سازی ابری Azure
 • ایجاد اولین حساب کاربری ذخیره سازی
 • ایجاد اولین حساب کاربری ذخیره سازی blob
 • بررسی سرویس ذخیره سازی ابری Azure
 • امنیت
 • احراز هویت به کمک کلید اشتراکی
 • امضاء های دسترسی اشتراکی (SAS)
 • سیاست های دسترسی ذخیره شده
 • رمزنگاری با خیال آسوده
 • سرویس ذخیره سازی Blobs
 • معرفی سرویس ذخیره سازی Azure blobs
 • اتصال به نگه دارنده های Blobs
 • کار با Append blobs
 • کار با یک اجاره هویت (lease)
 • کنترل دسترسی blob: SAS
 • متادیتا در سرویس ذخیره سازیAzure
 • شبکه های توزیع محتوی (CDN)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning Azure Storage for Developers Publisher:Linkedin Author:Anton Delsink Duration:1h 7m 38s Level:Beginner

Get a high-level overview of Azure Storage, the highly scalable and secure PaaS from Microsoft. Explore key security and deployment topics, and review the storage options available to developers.
Released: : December 18, 2018
Azure Storage is an important part of the Microsoft Azure developer toolkit. In this course, Anton Delsink provides a high-level overview of what Azure Storage is, as well as a brief look at the options available to developers: table, file, queue, and blob-based storage. Anton starts the course with a tour of the Azure portal and an explanation of how to create both a general-purpose storage account and a Blob storage account. Next, he covers important security and deployment topics that apply across all storage options. To wrap up, he briefly goes over each storage area. For a more in-depth exploration of each storage area—files, tables, blobs, and queues—check out additional courses in the Azure Storage for Developers series.
Introduction
Introduction to Azure Storage
What you should know
1. Overview
Azure Storage overview
Create your first storage account
Create a blob storage account
Azure Storage Explorer
2. Security
Shared key authentication
Shared access signatures (SAS)
Stored access policies
Encryption at rest
3. Deployment
Azure CLI
PowerShell
Local emulator
4. Storage Types
Blobs
Tables
Queues
Files
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس