پیشنهاد فرادرس

آشنایی کامل با سی پلاس پلاس

دسته بندی ها: سی پلاس پلاس ، دسته بندی نشده ، آموزش های LinkedIn

سی پلاس پلاس یک زبان برنامه نویسی کارآمد و همه جانبه است. سی پلاس پلاس نرم افزار سیستم ها، اپلیکیشن های دسک تاپ، و حتی بازی های ویدئویی را قدرتمند می سازد. سی پلاس پلاس شناخته ترین زبان برای هر برنامه نویس مدرن است. در این دوره با انواع داده مانند اعداد و رشته ها، ویژگی های کنترل جریان مانند حلقه ها، if و else و switch statements، توایع، کار با فایل ها ساختارهای داده های خاص مانند کلاس ها و لیست های مرتبط و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار
 • راه اندازی IDE
 • الگوریتم ها و شبه برنامه ها
 • چگونه یک برنامه ساده ایجاد کنیم
 • نمایش داده
 • اعلان انواع داده های ساده به عنوان متغیرها
 • اعلام متغیرها
 • ذخیره داده ها در حافظه
 • Constants
 • آرایه ها
 • جریان کنترل
 • If statements
 • Conditional checking
 • Switch statements
 • For loops
 • While loops
 • Do… while loop
 • توابع
 • تابع چیست؟
 • پارامترهای تابع
 • فراخوانی، نمونه اولیه و تعریف توابع
 • استفاده از توابع در برنامه
 • فایل I / O
 • باز کردن و خواندن از یک فایل متنی
 • یک فایل متنی را برای نوشتن باز کنید
 • ساختارهای داده
 • Structs
 • کلاس ها
 • اشاره گرها
 • لیست های مرتبط
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning C++ Publisher:Linkedin Author:Erin Colvin Duration:2 h 26 m 23 s Level:Débutant

Learn the basics of programming with C++. This beginner-level course includes practice challenges and code examples.
Released: : 2018 M08 8
C++ is an efficient and versatile programming language. C++ powers systems software, desktop applications, and even video games, and it's the language that helped land humans on the moon. Simply put, C++ is a must-know for any modern-day programmer—and it's a great place to get started if you're programming for the first time. This course will get you up and running fast. Instructor Erin Colvin covers simple data types, including numbers and strings; flow-control features like loops and if, else, and switch statements; and functions, the code that encapsulates tasks your program performs. Dr. Colvin also covers working with files and special data structures such as classes and linked lists. Each chapter is full of practical code examples and challenges to help you practice your C++ skills.
Introduction
Fun with C++
What you should know
1. Getting Started
IDE setup
Algorithms and pseudocode
How to create a simple program
Challenge: Hello World
Solution: Hello World
2. Data Representation
Declaring simple data types as variables
Declaration of variables
Storage of data in memory
Constants
Arrays
Challenge: Random number generator
Solution: Random number generator
3. Flow of Control
If statements
Conditional checking
Switch statements
For loops
While loops
Do… while loop
Challenge: Add loop to game
Solution: Add loop to game
4. Functions
What is a function?
Creating a function
Function parameters
Calling, prototypes, and defining functions
Using functions in our program
Challenge: Move gameplay to function
Solution: Move gameplay to function
5. File I/O
Opening and reading from a text file
Open a text file to write to
Challenge: Write order to file
Solution: Write order to file
6. Data Structures
Structs
Classes
Pointers
Linked lists
Challenge: Orders in a linked list
Solution: Orders in a linked list
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 282.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Linkedin Learning C_git.ir.rar