پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Salesforce CPQ

دسته بندی ها: آموزش های Salesforce ، آموزش های LinkedIn ، آموزش کسب و کار

ابزار Salesforce CPQ محصول شرکت Salesforce به شما کمک می کند آخرین مرحله از فرآیند فروش را، با ساده تر کردن قیمت گذاری و فهرست گذاری قیمت ها، برای خریداران خود مدیریت کنید. در این دوره آموزشی،مدرس به شما آموزش می دهد چگونه از راه حل، قیمت گذاری در سطح سازمانی، تخفیف، و مدیریت فهرست گذاری قیمت ها را در نرم افزار Salesforce استفاده کنید و موارد بیشتر دیگر. مدرس در باره مزایای ابزار CPQ توضیح می دهد و اینکه چه کسی بهتر است از این ابزار استفاده کند، و همچنین چگونه این ابزار را در چرخه فروش خود یکپارچه کنیم. او همچنین بررسی دقیقی در مورد فهرست گذاری قیمت ها، محصولات، قیمت گذاری در ارتباط با ابزار CPQ  دارد. مدرس همچنین نحوه دسترسی و ویرایش فهرست گذاری قیمت ها در CPQ، اضافه کردن محصولات، استفاده از راهنمای گام به گام فروش برای تولید یک فهرست قیمت، و ایجاد قیمت گذاری محصولات و بسته های ترکیبی را پوشش می دهد.

مباحث دوره:

 • ابزار Salesforce CPQ چیست؟
 • شروع کار با Salesforce CPQ
 • مزایای CPQ
 • ابزار CPQ و چرخه فروش
 • چه کسی از استفاده می کند؟
 • فهرست های قیمت ها
 • فهرست های قیمت ها در CPQ چگونه کار می کنند؟
 • نحوه دسترسی و یرایش فهرست های قیمت ها در CPQ
 • فهرست های قیمت ها اولیه
 • محصولات
 • نحوه اضافه کردن محصولات
 • بسته های ترکیبی
 • فروش هدایت شده
 • قیمت گذاری
 • تولید قیمت گذاری
 • نسبت های price books
 • تخفیف دهی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning Salesforce CPQ Publisher:Linkedin Author:Christine Volden Pereira Duration:27m 45s Level:Beginner

Learn how to use Salesforce CPQ, which leverages the power of the Salesforce Sales Cloud, to easily create quotes and pricing.
Released: : December 21, 2018
Salesforce CPQ helps you manage the last stage of the sales process by making it easier to deliver pricing and quotes to your buyers. In this course, learn how to leverage this enterprise-level pricing solution for bundled pricing, discounting, quote management, and more—all inside Salesforce. Instructor Christine Pereira discusses the benefits of CPQ, how to identify who should be using this sales tool, and how to integrate CPQ into your own sales cycle. She also dives into the areas of quotes, products, and pricing as they relate to CPQ. Discover how to access and edit quotes in CPQ, add products and navigate the guided selling wizard to generate a quote, and generate pricing of products and product bundles.
Introduction
Welcome
What is CPQ for Salesforce?
What you need to know about CPQ
1. Getting Started with CPQ
The benefits of CPQ
CPQ and the sales cycle
Who uses CPQ?
2. Quotes
How quotes work in CPQ
How to access and edit quotes in CPQ
Primary quotes
3. Products
How to add products
Product bundles
Guided selling
4. Pricing
Generate pricing
Price books
Discounting
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Linkedin Learning Salesforce CPQ_git.ir.rar