مطالب پیشنهادی از سراسر وب

یادگیری سیمفونی 4

دسته بندی ها: آموزش سیمفونی (Symfony) ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش طراحی وب

اپلیکیشن های PHP را با استفاده از Symfony 4، یک فریم ورک محبوب پی اچ پی MVC، به روش مدرن بسازید. در این دوره، Mike Oram در مورد نحوه ساخت یک برنامه وب مبتنی بر PHP در Symfony قدم بر می دارد. او نحوه نصب و پیکربندی Symfony را توضیح داده و با انجام کارهای معمولی توسعه مانند ارائه محتوا با قالب در زمان صرفه جوبی می کند. Mike همچنین به چگونگی ایجاد خدمات با service container، کار با داده ها با استفاده از object-relational mapper و پیاده سازی middleware می پردازد. پس از اتمام این دوره، شما می توانید ابزار لازم برای استفاده از Symfony را برای شروع کار در پروژه های PHP خود داشته باشید.

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Symfony_4.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Learning Symfony 4 Author:Mike Oram Duration:1:18:22 Level:BEGINNER

Build PHP applications the modern way with Symfony 4, a popular PHP model-view-controller (MVC) framework. In this course, Mike Oram steps through how to build a PHP-based web app in Symfony. He explains how to install and configure Symfony and start saving time with typical development tasks, such as rendering content with templates. Mike also goes over how to create services with the service container, work with data using the Doctrine object-relational mapper, and implement middleware. After wrapping up this course, you'll have the tools you need to leverage Symfony to get a head start on your PHP projects.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس