مطالب پیشنهادی از سراسر وب

نکاتی درباره رهبری روشنفکرانه

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

رهبران بزرگ به چیزهایی بیش از فقط درآمد خالص اهمیت می دهند. آنها با آوردن انسانیت به کارشان، به اهداف خود می رسند یا حتی فراتر از آن ها می روند. در این دوره، Carolyn Everson مشاور ارشد راه حل های بازاریابی جهانی در Facebook، بررسی می کند که چگونه (و چرا) اتخاذ تدابیر اصلی رهبری روشنفکرانه می تواند هم اثربخشی و هم رضایت کلی شما را تقویت کند. مدرس تجربیاتی که در فیسبوک و سایر شرکت های برتر کسب کرده است را به اشتراک می گذارد؛ از جمله نحوه رهبری با شفافیت بیشتر، تشکیل تیم های متنوع و موفق، یافتن منتورهای درست و رهبری به عنوان یک زن در تکنولوژی. بعلاوه، درباره اهمیت استخدام افرادی که بهتر از شما هستند؛ دستیابی به تعاملات فروش در نقش یک مشاور، به جای اینکه فقط یک فروشنده باشید؛ سخاوت را به یک شیوه کسب و کار تبدیل کنید. و موارد بیشتر را نیز یاد بگیرید.

5- رهبری با شفافیت

10. ریشه های رهبری روشنفرانه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Lessons in Enlightened Leadership Author:genConnect Duration:0:56:50 Level:INTERMEDIATE

Great leaders care about more than just the bottom line. They achieve—or exceed—their goals by bringing humanity to their work. In this course, Carolyn Everson, the vice president of global marketing solutions at Facebook, delves into how (and why) adopting the core tenants of enlightened leadership can boost both your effectiveness and overall happiness. Carolyn shares lessons gleaned from her own experiences at Facebook and other top companies, including how to lead with greater transparency, build successful, diverse teams, find the right mentors, and lead as a woman in tech. Plus, learn about the importance of hiring people that are better than you; approaching sales interactions as an advisor, instead of just a salesperson; making generosity a business practice; and more.<br><br>This course was created by <a href="https://genconnectu.com/" target="_blank">genconnectU</a>. We are pleased to offer this training in our library.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس