مطالب پیشنهادی از سراسر وب

بهره گیری از یادگیری ماشینی مبتنی بر ابر در Azure: اپلیکیشن های دنیای واقعی

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش شبکه

برای گنجاندن موفقیت آمیز هوش مصنوعی در پلتفرم محبوب Azure، باید درک اساسی از این که هوش مصنوعی چیست به دست آورید و با ابزارهای محلی که Azure ارائه داده است آشنا شوید. در این دوره، David Linthicum مبانی بهره گیری از Azure را برای اپلیکیشن های مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای کلیدی و فرآیندهای استفاده صحیح از آن ها را پوشش می دهد. مدرس دوره، پس از گذراندن مبانی پردازش هوش مصنوعی در Azure، ایجاد پایگاه های دانش و استفاده از سیستم های هوش مصنوعی در ابر، موارد استفاده در دنیای واقعی را در صنایع مختلفی از جمله مراقبت های بهداشتی، سرمایه گذاری، اجرای قانون و تولید را ارائه می دهد. سپس نحوه کار با سرویس ابری AML) Azure Machine Learning) را برای ساخت، آموزش و استقرار مدل های یادگیری ماشینی نشان می دهد. از ابزار AS) Azure Search) استفاده کنید و یک اپلیکیشن AML بسازید.

2. موارد استفاده هوش مصنوعی

3. AML) Azure Machine Learning)

5. بررسی اپلیکیشن AML

6. ملاحظات دیگر

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Leveraging Cloud-Based Machine Learning on Azure: Real-World Applications Author:David Linthicum Duration:1:31:08 Level:INTERMEDIATE

In order to successfully incorporate AI on the popular Azure platform, you must gain a fundamental understanding of what AI is and become familiar with the local tools Azure offers. In this course, David Linthicum covers the basics of leveraging Azure for AI-based applications, including key tools and the processes for using them correctly. After going over the basics of AI processing on Azure, creating knowledge bases, and the use of AI systems in the cloud, David presents real-world use cases across a variety of industries, including healthcare, finance, law enforcement, and manufacturing. He then shows how to work with the Azure Machine Learning (AML) cloud service to build, train, and deploy machine learning models; leverage the Azure Search (AS) tool; and build an AML application.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس