آموزش پیشنهادی فرادرس

مهندس سیستم لینوکس: Network Bonding، IPv6، مسیریابی و سیستم‌های مجازی

دسته بندی ها: آموزش رد هت (Red Hat) ، آموزش شبکه ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

از این دوره برای قبولی در آزمون مهندس گواهی شده رد هت (Red Hat RHCE) - گواهینامه شاخص برای Red Hat Enterprise Linux استفاده کنید. این مجموعه از مجموعه جامع Grant McWilliam اصول اولیه ساخت سیستم‌های مجازی ماشین مجازی کرنل لینوکسی (KVM) در Red Hat Enterprise Linux 7 را آموزش می دهد.

خواهید آموخت که چگونه شبکه‌های خصوصی و storage pool برای ماشین‌های مجازی ایجاد کرده و Enterprise Linux را با استفاده از DVD و مخزن (repository) شبکه نصب کنید.
همچنین، تکنیک‌های پیشرفته تر شبکه، از جمله آدرس دهی IPv6، teaming اینترفیس شبکه و اتصال و bonding و مسیریابی استاتیک را یاد خواهید گرفت.

شبکه سازی با IPv6

جمع بندی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linux System Engineer: Network Bonding, IPv6, Routing, and Virtual Systems Publisher:Linkedin Author:Grant McWilliams Duration:1h 46m 47s Level:Intermediate

Study to pass the Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam—the benchmark certification for Red Hat Enterprise Linux. This installment of Grant McWilliam's comprehensive series teaches the fundamentals of building Linux Kernel Virtual Machine (KVM) virtual systems in Red Hat Enterprise Linux 7. Learn how to create private networks and storage pools for the virtual machines and install Enterprise Linux using a DVD and a network repository. Plus, explore more advanced networking techniques, including IPv6 addressing, network interface teaming and bonding, and static routing.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس