تبلیغات

آموزش طراحی لوگو: تکنیک ها

دسته بندی ها: آموزش طراحی لوگو ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، دیزاین

لوگوها بخش مهمی از منظره بصری مدرن هستند. یک لوگوی خوب، ساده، قابل تشخیص می باشد و فقط از اساسی ترین عناصر تشکیل شده است. برای یادگیری چگونگی ایجاد لوگو، مهم است که بتوانید مؤلفه ها و تکنیک های طراحی پشت موفق ترین نمونه های لوگو، از نایک گرفته تا کوکاکولا را شناسایی کنید. در این دوره با نحوه ایجاد لوگوها با شکل های ساده یا ترکیب شکل های ساده آشنا می شوید. این دوره نمونه هایی از لوگوهای رایج را نشان می دهد و سپس نحوه استفاده از همان تکنیک ها را برای ایجاد لوگوهای مشابه در Adobe Illustrator نشان می دهد.

طراحی با اشکال ساده - بخش 2

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Logo_Design_Techniques.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Logo Design: Techniques Author:Nigel French Duration:4:34:07 Level:INTERMEDIATE

Logos are a critical part of the modern visual landscape. A good logo is simple, instantly recognizable, and comprised of only the most essential elements. To learn how to create your own, it's important to be able to identify the components and design techniques behind the most successful examples, from the Nike swoosh to the Coca-Cola ribbon. In this course, Nigel French reveals how successful logos depend on good type choices and simple shapes—or the combination of simple shapes. He shows examples of popular logos and then demonstrates how to use the same construction techniques to create similar logos in Adobe Illustrator. The course combines theory with nuts-and-bolts techniques that emphasize simplicity and readability: the principles that ground the world’s best logo designs.

پیشنهاد فرادرس