مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش یادگیری ماشینی در اپلیکیشن های موبایل

دسته بندی ها: آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش هوش مصنوعی (AI)

یادگیری ماشینی در حال فراگیر شدن است. با استفاده از ابزارهای جدید در دسترس برای توسعه دهندگان، اکنون می توان ویژگی های یادگیری ماشینی یعنی تشخیص صدا، چهره، تصویر، توصیه های شخصی سازی شده و... را در زمینه موبایل پیاده سازی کرد. این دوره نحوه اعمال قدرت یادگیری ماشینی در توسعه اپلیکیشن های موبایل، با استفاده از پلتفرم هایی مانند IBM Watson ، Microsoft Azure Cognitive Services و Apple Core ML را بررسی می کند.

مدرس Kevin Ford هر محصول را پیش نمایش می کند و ویژگی ها و رویکردهای مختلف یادگیری ماشینی را مرور می کند. او نحوه آموزش و استقرار مدل ها را برای زبان طبیعی و تشخیص بصری و نحوه تولید مدل های آماری برای استفاده در یک اپلیکیشن Xamarin، نشان می دهد. او در فصل پنجم، مدل های سمت کلاینت و سمت سرور را مقایسه می کند و توضیح می دهد چه موقع ممکن است یک توسعه دهنده هنگام انتخاب یک پلتفرم را بر دیگری ترجیح دهد.

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Machine_Learning_Mobile_App.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Machine Learning in Mobile Applications Author:Kevin Ford Duration:3:15:26 Level:BEGINNER

Machine learning is reaching the mainstream. With the new tools available to developers, it's now possible to implement machine learning features—voice, face, and image recognition; personalized recommendations; and more—in a mobile context. This course explores how to apply the power of machine learning to mobile app development, using platforms such as IBM Watson, Microsoft Azure Cognitive Services, and Apple Core ML. Instructor Kevin Ford demos each product, reviewing the different features and approaches to machine learning. He shows how to train and deploy models for natural language and visual recognition and how to generate statistical models for use in a Xamarin application. In chapter five, he compares client-side and server-side models and explains when a developer might choose one platform over another.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس