مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت دسکتاپ های مدرن: استقرار، به روز رسانی، سیاست ها و پروفایل های ویندوز 10

دسته بندی ها: آموزش ویندوز 10 ، رجیستری ویندوز ، آموزش آژور (Azure) ، آموزش ویندوز ، اشکال زدایی ویندوز (Windows Debugging) ، آموزش اکتیو دایرکتوری (Active Directory) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

استقرار، مدیریت و ایمن سازی دستگاه های ویندوز 10 و اپلیکیشن های کلاینت می تواند پیچیده باشد. ابزارهای مدیریتی مبتنی بر ابر مانند Azure Active Directory و Microsoft Intune به مدیران کمک می کنند تا جریان کار مدیریت و استقرار خود را ساده و تقویت کنند. در این دوره، مدرس Andrew Bettany نحوه استفاده از این ابزارها و دیگر ابزارها را برای مدیریت مؤثر محیط مدرن دسکتاپ ویندوز 10 در یک شرکت نشان می دهد. او نحوه ارتقاء به ویندوز 10 و مدیریت مرحله به مرحله از جمله نحوه استقرار دستگاه ها با استفاده از Windows Autopilot را پوشش می دهد. همچنین، ببینید چگونه می توانید از پروفایل های شهودی و سیاست های Microsoft برای تأمین امنیت دستگاه ها، اطمینان از انطباق دستگاه، دستگاه های کنترل و مدیریت دسترسی به داده ها استفاده کنید.

این دوره تا حد زیادی با دو حوزه اول امتحان MD-101 هم ترازی می کند:

مدیریت دسکتاپ های مدرن: استقرار، به روز رسانی سیستم عامل ها و مدیریت سیاست ها و پروفایل ها

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Managing Modern Desktops: Windows 10 Deployment, Updating, Policies and Profiles Author:Andrew Bettany Duration:3:11:41 Level:INTERMEDIATE

Deploying, managing, and securing Windows 10 devices and client applications can be complex. Cloud-based management tools such as Azure Active Directory and Microsoft Intune help administrators streamline and enhance their deployment and management workflow. In this course, instructor Andrew Bettany demonstrates how to leverage these and other tools to effectively manage a modern Windows 10 desktop environment within an enterprise. Andrew covers how to upgrade to Windows 10 and manage a staged rollout, including how to deploy devices using Windows Autopilot. Plus, see how to leverage Microsoft Intune profiles and policies to secure devices, ensure device compliance, control devices, and manage data access.<br/><br/>This course closely aligns to the first two domains of exam MD-101: Managing Modern Desktops: Deploy and update operating systems and Manage policies and profiles.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس