پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت تیم ها

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، آموزش کسب و کار

مدیریت تیمی از افراد،درمحل کار نیازمند یادگیری مداوم برای مدیران ورهبران تیم می باشد. دراین دوره آموزشی می آموزیدچگونه بهترین عملکرد را درتیم خودداشته باشید. مدرس در  این دوره توضیح می دهد که چگونه میتوان اهداف مشترک را ایجاد کرده و وظایف کاری را به اعظای تیم واگذار کرد، عملکرد و بازدهی تیم را مدیریت کرد،وتوسعه هرعضو تیم را با ارائه بازخورد وآموزش رشد داد. مدرس همچنین به چالش ها وانواع مختلف روش های مدیریت تیم ها مانند: روش مجاری، جهانی اشاره می کند. همچنین در این دوره نحوه مدیریت رفتارهای دشوار و ناکارآمد را یاد می گیرید.

مباحث دوره:

 • مدیریت یک تیم
 • استفاده مدیران از نمودار تصمیم گیری
 • شفافسازی .رفعابهام تجربیات اعضای تیم
 • تنظیم اهداف تیم
 • واگذاری مسئولیتهای تیم
 • مدیریت عملکرد ضعیف تیم
 • مدیران در تیم ایجاد انگیزه می کنند
 • مدیریت در میان چرخه توسعه تیم
 • اجتناب از اشتباهات رایج مدیریتی
 • بازگشت از موانع
 • تجلیل کردن از تیم
 • ایجاد رابطه در بین اعضای تیم
 • مدیریت توسعه هر شخص در تیم های خودشان
 • دریافت و دادن بازخورد
 • مدیر به عنوان یک، مربی، مشاور و حامی
 • مدیریت اولویت سلامتی
 • توصیه ها و الگو های مدیریتی تیم ها
 • ایجاد فرهنگ یادگیری در تیم
 • مدیران به عنوان کار آفرینان
 • برقراری ارتباط با تیم کاری خود
 • گفتگو با تیم کاری خود
 • مدیریت انواع مختلف تیم ها
 • مدیریت تیم های بین المللی
 • مدیریت تیمهای مختلف
 • مدیریت تیم های مختلف از نظر فرهنگی
 • مدیریت تیم ها
 • مدیریت خصوصیات و اخلاق های شخصی مشکل در تیم خود
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Managing Teams Publisher:Linkedin Author:Daisy Lovelace Duration:1h 11m 43s Level:Beginner + Intermediate

Learn how to manage a team. Discover how to set shared goals, delegate tasks, manage performance, and develop each member of the team.
Released: : December 21, 2018
Managing a team of people in the workplace requires continuous learning for today's managers and team leaders. Learn how to bring out the best in your team, in this course with Kelley School of Business professor and corporate consultant Daisy Lovelace. Daisy explains how to set shared goals, delegate tasks, manage performance, and develop each member of the team by providing feedback and training. Instructor Daisy Lovelace also addresses the challenges and solutions to managing different types of teams: virtual, global, intergenerational, and cross-functional. Plus, find out how to manage difficult behavior and underperformance.
Introduction
Managing a team
1. Managers Chart the Course
Clarifying team expectations
Setting team goals
Delegating responsibilities within a team
Managing underperformance within the team
2. Managers Motivate Their Teams
Managing through the team development cycle
Avoiding common managerial mistakes
Rebounding from setbacks
Celebrating with your team
Building relationships within your team
3. Managers Develop Each Person on Their Team
Giving and receiving feedback
Developing each team member
Manager as a coach, mentor, and sponsor
Managers prioritize wellness
4. Best Practices in Managing Teams
Creating a learning culture within your team
Managers as entrepreneurs
Communicating within the team you manage
Communicating about the team you manage
5. Managing Different Types of Teams
Managing virtual teams
Managing intergenerational teams
Managing culturally diverse teams
Managing cross-functional teams
Managing difficult personalities on your team
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Linkedin Managing Teams_git.ir.rar