پیشنهاد فرادرس

آموزش بازاریابی در فیس بوک - گروه ها

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، بازاریابی فیسبوک (Facebook Marketing) ، آموزش بازاریابی

ویژگی گروه ها در شبکه اجتماعی فیسبوک یک فضای مجازی هستند که افراد عضو در آن می توانند با هم تماس برقرار کرده و همکاری و مشارکت کنند. حالا که فیس بوک اجازه میدهد مدیران صفحه برای ایجاد و علاقه مندی ها با هم تعامل داشته باشند، بازاریابان هوشمند به دنبال استفاده از قدرت گروه ها برای انجام تعهد خود در کسب و کار کوچک خود، سازمان و یا برند می باشند. در این دوره آموزشی، مدرس دوره از طریق ایجاد گروه های فیسبوک و درک ارزش بسیار زیاد آنها در کسب و کار، شما را راهنمایی می کند. او به شما کمک می کند برای ایجاد اشتغال و ارزیابی تعاملات معنی دار با بازار هدف،استراتژی کسب و کار گروهی خود را خود ر ا ایجاد کنید. ریزه کاری های گروه درمقایسه باارتباطات صفحه ای، او همچنین ابزار های صرفه جویی در زمان مانند پاسخ گو های خودکار (autoresponders) را یاد بگیرید. مدرس یک بررسی برای کسب درآمد از گروه ها با استفاده از استراتژی های شفاف برای بازاریابی نیز خواهد داشت.

مباحث دوره:

 • استفاده از گروه ها به عنوان یک کسب و کار عملی برای شرکت خود
 • گروه های اجتماعی فیسبوک برای کسب و کار
 • تفاوت گروه های فیسبوک با صفحات
 • درک حفظ حريم خصوصي در گروه ها
 • ایجاد گروه خود
 • نحوه بر پا سازی گروه خود
 • مدیریت اعضا
 • مدیران و ناظمان گروه
 • رشد اجتماع گروهی خود
 • دعوت و اضافه کردن اعضا
 • فراهم سازی ارزش
 • ایجاد تعهد
 • تفاوت گروه ها با عضوهای افتخاری
 • کارهای تشویقی برای اعضا
 • جمع آوردی داده ها و بازخورد ها
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Marketing on Facebook: Groups Publisher:Linkedin Author:Kristy Dalton Duration:1h 6s Level:Intermediate

Learn how to create and manage a Facebook group for your small business, organization, or brand. Discover how groups can help you drive sales and earn meaningful engagement and brand awareness.
Released: : December 5, 2018
The groups feature on Facebook is a virtual space where individuals can connect and collaborate. Now that Facebook allows company page administrators to create and interact in groups, savvy marketers are looking to leverage the power of groups to build engagement for their small business, organization, or brand. In this course, Kristy Dalton leads you through setting up your Facebook group and understanding its most valuable features for business. She helps you craft your group business strategy on building engagement and meaningful interactions with your target market. Learn the nuances of group versus page communications and understand time-saving management tools such as setting autoresponders. Kristy also walks through monetizing groups using clear strategies for driving sales.
Introduction
Using groups as a business function for your company?
What you should know
1. Get Started
Facebook groups for business
Facebook groups vs. pages
Understanding group privacy
2. Creating Your Group
How to set up your group
Branding your group
Optimizing group settings
3. Managing Members
Group admins and moderators
Establishing group rules
Ask pending members questions
Moderating comments
4. Growing Your Community
Inviting and adding members
Providing value
Building engagement
5. Group Strategy for Business
Monetizing groups
Groups as a membership perk
Promoting events
Collecting feedback and data
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس