پیشنهاد فرادرس

آموزش بازاریابی در فیس بوک - مدیریت Company Page

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، بازاریابی فیسبوک (Facebook Marketing) ، آموزش بازاریابی

اولین چالش برای کسب و کار در فیسبوک از طریق مشارکت است. اگر می خواهید شروع به دیدن نتایج حاصل از صفحه فیسبوک شرکت خود بکنید، بایستی از تکنیک های جدیدی برای کسب تعاملات معنادار استفاده کنید. در این دوره آموزشی، مدرس به صراحت درباره انواع روش های بازاریابی که در محیط فیسبوک جواب می دهد و آنهایی که جواب نمی دهد گفتگو می کند. مدرس نشان می دهد که چگونه صفحه خود را بهینه سازی کرده و آن را با ظاهری مطلوب و همراه با یک استراتژی محتوای موفقیت آمیز برای ویژگی های یکپارچه مانند Facebook Live، پیام رسان ها، و رخدادها. منطبق سازید. او همچنین توضیح می دهدکه چگونه مخاطبان خود را از طریق گروه ها و از طریق ساده سازی کارها بوسیله ابزارهایی مانند پاسخ دهنده های خودکار (auto responders)، افزایش دهید. در پایان یاد بگیرید چطور به وسیله اقداماتی مانند: افزایش کارایی کارمندان، تبلیغ و آگهی ها، هدایت و ترغیب مشتریان بالقوه به سمت خرید محصول یا خدمات (قیف فروش)، و استفاده از داده ها برای پیشرفت مداوم عملکرد صفحه فیسبوک خود، سود شرکت را افزایش دهید.

مباحث دوره:

 • مدیریت صفحات وب سایت شرکت
 • مدیریت صفحه
 • قوانین و مدیریت
 • امنیت و حریم خصوصی
 • مدیر کسب و کار فیسبوک
 • تنظیماتکسب و کار
 • استراتژی محتوی
 • تولید ویدئو
 • ویدئو زنده
 • انتشار رخدادها و اخبار
 • افزایش دسترسی به صفحه
 • تفاوت Likes و follow
 • درک دسترسیطبیعی
 • گفتگوهای تشویقی
 • تقویت اجتماع شما
 • استفاده از گروه های فیسبوک
 • استفاده از فیسبوک برای سرویس خدمات مشتری
 • توصیه های های پیام رسانی
 • فروش از طریق فیسبوک
 • قیف فروش در فیسبوک
 • فراخوان عمل
 • تبلیغ و آگهی ها فیسبوک
 • مدیریت تبلیغ وآگهی ها فیسبوک
 • دسترسی و ارتقاء عملکرد صفحات
 • جمعآوری معیارهای صفحه
 • ارتقاء عملکرد صفحات
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Marketing on Facebook: Managing a Company Page Publisher:Linkedin Author:Kristy Dalton Duration:1h 17m 30s Level:Intermediate

Learn how to manage a company page on Facebook. Leverage the newest techniques for driving more engagement and achieving better performance.
Released: : December 6, 2018
The number one challenge for businesses on Facebook is earning visibility through engagement. If you want to start seeing results from your company's Facebook page, you need to leverage new techniques for earning meaningful interactions. In this course, Kristy Dalton talks candidly about what works—and what doesn't—with marketing on Facebook. She shows how to optimize your page and take it into high gear with a successful content strategy incorporating features like Facebook Live, Messenger, and events. Kristy also explains how to grow your audience through groups and make your job easier with auto responders. Finally, discover how to drive revenue by developing a Facebook sales funnel, employ boosts and ads, and use data to constantly improve your Facebook page performance.
Introduction
Managing a company page
What you should know
1. Page Administration
Roles and management
Privacy and security
Facebook Business Manager
Business settings
2. Content Strategy
Type of posts
Produced video
Live video
Publishing events
3. Increasing Page Reach
Likes vs. follows
Understand organic reach
Encourage conversation
4. Strengthening Your Community
Using Facebook groups
Using Facebook for customer service
Messenger best practices
5. Selling on Facebook
Facebook sales funnel
Call to action
Facebook ads
Facebook Ads Manager
6. Assess and Improve Page Performance
Gather page metrics
Improve page performance
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس