مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ابزارهای بازاریابی - دیجیتال مارکتینگ

دسته بندی ها: بازاریابی ایمیلی ، بازاریابی موتور جست و جو ، آموزش بازاریابی رسانه های اجتماعی (Social Media Marketing) ، آموزش بازاریابی محتوا (Content Marketing) ، آموزش بازاریابی ، بازاریابی رابطه ای (Affiliate Marketing) ، بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) ، بازاریابی موبایلی (Mobile Marketing)

به عنوان یک بازاریاب مدرن، شما دارایی های زیادی از راه حل های بازاریابی دیجیتال را در اختیار دارید. چگونه می توان تعیین کرد که کدام یک برای شما و سازمان شما مناسب است؟ در این دوره، با ابزارهایی در زمینه های مختلف بازاریابی دیجیتالی آشنا می شوید. همچنین این دوره راهکارهای پیشرو صنعت را برای بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی ایمیلی، تبلیغات دیجیتالی، ایجاد محتوا، بهینه سازی موتور جستجو (SEO) و بازاریابی رابطه ای، پوشش می دهد. 

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • برترین ابزارهای دیجیتال مارکتینگ
 • اصول دیجیتال مارکتینگ
 • حوزه های مهم دیجیتال مارکتینگ
 • نکات انتخاب ابزارهای مناسب
 • بازایابی رسانه اجتماعی
 • سیستم های بازاریابی رسانه های اجتماعی ارگانیک
 • تبلیغات محتوا در رسانه های اجتماعی
 • ابزارهای اتوماسیون رسانه اجتماعی و سوئیت ها
 • تبلیغات دیجیتال
 • روش های مختلف تبلیغات دیجیتال
 • ابزارهای نمایش تبلیغات 
 • بازاریابی موتور جستجو
 • ابزار تبلیغات ویدیویی
 • سیستم عامل های تبلیغات موبایلی
 •  ایجاد محتوا
 • ابزار طراحی محتوا
 • ابزار محرک محتوا
 • بازاریابی ایمیلی
 • ملاحظات قبل از انتخاب
 • برترین ابزارهای بازاریابی ایمیل 
 • بهینه سازی موتور جستجو (SEO)
 • ابزار و تکنیک های سئو رایگان
 • ابزارهای سئو پولی
 • بازاریابی رابطه ای
 • نکاتی برای انتخاب پلت فرم مناسب
 • برترین شبکه های بازاریابی رابطه ای
 • نتیجه
 • نکات ضروری
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Marketing Tools: Digital Marketing Publisher:Linkedin Author:Anson Alexander Duration:1h 27m 32s Level:Beginner

Discover top digital marketing tools and learn tips and strategies on choosing effective solutions for your organization.
Released: : January 4, 2019
As a modern marketer, you have a wealth of digital marketing solutions at your disposal. How do you determine which ones are right for you and your organization? In this course, marketing expert Anson Alexander digs into the tools available to you across the different areas of digital marketing, providing you with key insights along the way. Anson covers industry-leading solutions for social media marketing, email marketing, digital advertising, content creation, search engine optimization (SEO), and affiliate marketing. Upon wrapping up this course, you'll be better equipped to navigate the world of digital marketing and hone in on the best tools for your company.
Introduction
Discover the top digital marketing tools
1. Foundations of Digital Marketing
Important areas of digital marketing
Tips for selecting the right tool
2. Social Media Marketing
Organic social media marketing platforms
Promoting content in social media
Social media automation tools and suites
3. Digital Advertising
Different methods of digital advertising
Display advertising tools
Search engine marketing
Video advertising tools
Mobile advertising platforms
4. Content Creation and Curation
Content design tools
Content curation tools
5. Email Marketing
Considerations before choosing
Top email marketing tools
6. Search Engine Optimization (SEO)
Free SEO tools and techniques
Paid SEO tools
7. Affiliate Marketing
Tips for selecting the right platform
Top affiliate marketing networks
Conclusion
Recommended essentials
Next steps

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس