مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش میکروسرویس ها: پیام رسانی غیرهمزمان

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب ، آموزش میکروسرویس ها (Microservices) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

بیاموزید که چگونه به صورت کارآمدتر با پیام رسانی ناهمزمان، یک روش جایگزین برای مدیریت برقراری ارتباط در معماری یک میکروسرویس، کار کنید. در این دوره، Frank Moley به توسعه دهندگان نرم افزار که موظف به ساخت اپلیکیشن های بزرگ هستند، نشان می دهد که چگونه می توانند در ورای فراخوانی های RESTful API فراتر از HTTP رفته و از پیام رسانی غیرهمزمان هنگام معماری و ساخت میکرو سرویس ها استفاده کنند. او به بررسی عمیق دستاوردها و مبادلات تجاری که باید هنگام استفاده از الگوهای غیرهمزمان بپذیرید، می پردازد. همچنین به بحث در مورد الگوهای ارتباطی سرویس های متقابل، الگوهای میکروسرویس مبتنی بر رویداد، استفاده از پیام رسانی غیرهمزمان برای حل مهاجرت داده ها هنگام حرکت به معماری های میکروسرویس و موارد دیگر می پردازد.

2. الگوهای ارتباطی سرویس های متقابل

3. الگوهای میکروسرویس های رویداد محور

نتیجه

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Microservices: Asynchronous Messaging Author:Frank P Moley III Duration:1:43:51 Level:ADVANCED

Discover how to get work done more efficiently with asynchronous messaging, an alternative way of handling communication in a microservices architecture. In this course, Frank Moley shows software developers charged with building large applications how to go beyond RESTful API calls over HTTP and leverage asynchronous messaging when architecting and building microservices. Frank digs into the gains and tradeoffs you must accept when using asynchronous patterns. He also discusses interservice communication patterns, event-driven microservices patterns, using asynchronous messaging to solve for data migration when moving to microservices architectures, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس