مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Microsoft 365: پیاده سازی مدیریت تهدید و امنیت

دسته بندی ها: آموزش آفیس 365 ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

آزمون Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101) توانایی یک داوطلب را در ارزیابی، برنامه ریزی، مهاجرت، استقرار و مدیریت سرویس های Microsoft 365 آزمایش می کند. دامنه دوم این آزمون شامل پیاده سازی، مدیریت و نظارت بر مدیریت تهدید و سرویس های حفاظت امنیتی است. این دوره با تشریح ابزارها و تکنیک های توصیه شده برای اطمینان از مدیریت و کنترل صحیح حساب های کاربر، این اهداف را پوشش می دهد. با نحوه پیاده سازی و مدیریت Cloud App Security ،Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) ،Windows Defender ATP ،Azure AD Identity Protection و گزارشات امنیتی و هشدارهای اضافی آشنا شوید. در پایان دوره، مهارت های لازم را برای ایمن سازی Microsoft 365 و دومین دامنه این آزمون مهم صدور گواهینامه خواهید داشت.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Microsoft 365: Implement Security and Threat Management Author:Liam Cleary Duration:3:02:10 Level:INTERMEDIATE

The Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101) exam tests a candidate's ability to evaluate, plan, migrate, deploy, and manage Microsoft 365 services. The second domain of the exam covers the implementation, management, and monitoring of threat management and security protection services. This course covers these objectives, outlining the recommended tools and techniques to ensure user accounts and access are managed and controlled correctly. Learn how to implement and manage Cloud App Security, Office 365 Advanced Threat Protection (ATP), Windows Defender ATP, Azure AD Identity Protection, and additional security reports and alerts. By the end of the course, you'll have the skills to secure your Microsoft 365 deployments and ace the second domain of this critical certification exam.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس