مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Microsoft Teams برای مالکان تیم

دسته بندی ها: آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

Microsoft Teams در حال تبدیل شدن به ابزاری اساسی برای همکاری در کار است. در Teams، افراد دارای نقش مالک تیم، به کنترل ها و تنظیماتی برای مدیریت تیم دسترسی دارند که برای کاربران معمولی یا اعضای تیم در دسترس نیستند. در این دوره کوتاه، Nick Brazzi مواردی را که برای ایجاد و مدیریت تیم ها و کانال ها در Microsoft Teams باید بدانید را بررسی می کند. او با نشان دادن چگونگی ایجاد تیم های عمومی، خصوصی و سازمان های مختلف و همچنین نحوه تنظیم برچسب هایی که به کاربران امکان می دهد هدف پیام ها را افراد خاص قرار دهند، شروع می کند. سپس، مشخصات مدیریت اعضای تیم را بررسی می کند، از جمله اینکه چگونه اعضای دیگر را صاحب تیم کنیم و افراد را از یک تیم حذف کنیم. وی همچنین نحوه مدیریت گزینه ها و مجوزهای تیم را نشان می دهد، از جمله نحوه استفاده از تعدیل کانال برای کنترل مجاز بودن پست ها. مدرس برای جمع بندی، به بررسی ابزاهایی برای مالکان تیم ها در برنامه موبایل Teams می پردازد.

4. کار در برنامه موبایل

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Microsoft Teams for Team Owners Author:Nicholas Brazzi Duration:0:49:59 Level:INTERMEDIATE

Microsoft Teams is becoming a go-to tool for collaborating at work. Within Teams, individuals with the team owner role have access to controls and settings for team management that are not available to typical users or team members. In this short course, Nick Brazzi covers what you need to know to create and manage teams and channels in Microsoft Teams. Nick starts by showing how to create public, private, and org-wide teams, as well as how to set up tags that allow users to target messages to specific people. Next, he walks through the particulars of managing team members, including how to make other members team owners and remove people from a team. He also demonstrates how to manage team options and permissions, including how to use channel moderation to control who is allowed to make posts. To wrap up, Nick goes over tools for team owners in the Teams mobile app.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس