مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Microsoft Teams: یادگیری Shifts برای کارکنان خط اول

دسته بندی ها: آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

Microsoft Teams ویژگی هایی متناسب با نیازهای منحصر به فرد کارکنان خط اول، افرادی که در خدمات یا نقش های وظیفه گرا در صنایع مختلف مانند خرده فروشی، مهمان نوازی، مسافرت و تولید کار می کنند، ارائه می دهد. در این دوره، Nick Brazzi به مدیران و کارمندان خط اول نشان می دهد که چگونه از این قابلیت استفاده کنند تا با استفاده از Teams، برنامه های کاری را به صورت کارآمد مدیریت کنند. نحوه استفاده از ابزار Shift برای مدیریت برنامه های کارمندان، از جمله نحوه افزودن اعضای کارکنان به برنامه، ایجاد برنامه و تنظیم شیفت ها و زمان بندی زمان خاموش را بیاموزید. همچنین، یاد بگیرید که چگونه برنامه ها را روی هر دو برنامه دسک تاپ و موبایل مشاهده کنید، درخواست تعویض شیفت کنید و به درستی برنامه های درخواست تغییر را تعیین کنید.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Microsoft Teams: Learning Shifts for Firstline Workers Author:Nicholas Brazzi Duration:0:56:37 Level:BEGINNER

Microsoft Teams offers features tailored to the unique needs of firstline workers—individuals who work in service- or task-oriented roles across industries such as retail, hospitality, travel, and manufacturing. In this course, Nick Brazzi shows managers and firstline employees how to leverage this functionality to efficiently manage work schedules using Teams. Discover how to use the Shifts tool to manage staffing schedules, including how to add staff members to a schedule, build a schedule and set shifts, and schedule time off. Plus, learn how to view schedules on both the desktop and mobile app, request to swap a shift, and properly schedule change requests.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس