مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصول شبکه سازی: مبانی شبکه سازی

دسته بندی ها: آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

وقتی کسی شروع به مطالعه شبکه می کند، با چالش دانستن نقظه شروع، رو به رو می شود. این به دلیل طیف گسترده ای از تکنولوژی هایی است که زیر چتر شبکه قرار دارد. این دوره مروری بر مباحث بنیادین که هر متخصص شبکه باید بداند و همچنین مقدمه ای بر تکنولوژی های نوظهور را ارائه می دهد. مدرس Kevin Wallace به هدف شبکه ها و همچنین اینکه چگونه تکنولوژی های شبکه به زندگی شخصی و تجاری ما سود می رسانند، می پردازد. او آدرس های شبکه، از جمله ساختارهای پروتکل اینترنت (IP) نسخه 4 و آدرس 6 را برری می کند. همچنین، در مورد سوئیچ ها، روترها، کابل کشی فیبر نوری و سایر قطعات و بخش ضروری که باعث کار شبکه می شوند، مدل OSI، سرویس های شبکه رایج، شبکه های بی سیم و غیره بیاموزید.

2. آدرس های شبکه

5. سرویس های شبکه

7. روندهای نوظهور در شبکه سازی

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Networking Foundations: Networking Basics Author:Kevin Wallace, Timothy Pintello Duration:1:48:55 Level:BEGINNER

When someone begins to study networking, they’re challenged with knowing where to start. This is due to the wide spectrum of technologies falling under the umbrella of networking. This course provides an overview of the foundational topics any networking professional should know, as well as an introduction to emerging technologies. Instructor Kevin Wallace delves into the purpose of networks, as well as how networking technologies benefit us in both our personal and business lives. He covers network addresses, including the structures of Internet Protocol (IP) version 4 and version 6 addresses. Plus, learn about switches, routers, fiber-optic cabling, and other essential pieces and parts that make networks work; the OSI model; common network services; wireless networks; and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس