مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ویژگی های جدید (Microsoft 365) Office 365

دسته بندی ها: آموزش آفیس 365 ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

در این دوره که به طور منظم به روز می شود، مدرس David Rivers آخرین ویژگی های اضافه شده به Microsoft Office 365 از جمله Word ،Excel ،Outlook و PowerPoint و برنامه های جدید اضافه شده به مجموعه Office را بررسی می کند. نحوه استفاده از ویژگی جدید پرسش زبان طبیعی در اکسل، دریافت کمک نوشتاری و تحقیق، جلب توجه کسی در Outlook، ایجاد لیست های بهتر در PowerPoint و مصورسازی مفاهیم ریاضی با استفاده از دستیار ریاضی در OneNote. همچنین، با برنامه های جدید در مجموعه Office 365 از جمله To-Do و Forms آشنا شوید. این دوره به طور منظم به روز می شود. مرتباً بررسی کنید تا با جدیدترین ویژگی ها آشنا شوید.

6. برنامه های جدید

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Office 365 New Features (Microsoft 365) Author:David Rivers Duration:1:43:44 Level:INTERMEDIATE

In this regularly updated course, instructor David Rivers covers the latest features added to Microsoft Office 365 including Word, Excel, Outlook, and PowerPoint, and new apps added to the Office suite. Find out how to use the new natural language query feature in Excel, get writing and research assistance, get someone's attention in Outlook, create better lists in PowerPoint, and visualize math concepts using the math assistant in OneNote. Plus, learn about new apps in the Office 365 suite including To-Do and Forms. This course is updated on a regular basis; check back often to get up to speed with the latest features.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس