مطالب پیشنهادی از سراسر وب

گواهینامه Oracle Java - بخش 2 - اپراتورها و Decision Statements

دسته بندی ها: آموزش اوراکل (Oracle) ، آموزش پایگاه داده ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش جاوا (Java)

آیا می خواهید گواهینامه Java SE 8 Oracle Certified Associate (OCA) را بدست آورید؟ سری Oracle Java Certification برای کمک به شما در آماده سازی برای شرکت در آزمون صلاحیت این گواهینامه Java SE 8 Programmer I (1Z0-808) طراحی شده است.

در این دوره - قسمت دوم از مجموعه - مربی Baochuan Lu روی یک موضوع اصلی که در این آزمون قرار دارد یعنی استفاده از اپراتورها و Decision Statements تمرکز دارد.

وی استفاده از اپراتورهای unary و binary را پوشش می دهد. چگونه سازه if-then-else با اپراتور سه گانه مقایسه می شود. نحوه استفاده از حلقه تقویت شده و غیره را آموزش می دهد.

نتیجه گیری

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Oracle Java Certification: 2. Operators and Decision Statements Author:Baochuan Lu Duration:0:32:41 Level:INTERMEDIATE

Looking to earn the Java SE 8 Oracle Certified Associate (OCA) certification? The <i>Oracle Java Certification</i> series was designed to help you prepare to take and pass the qualifying exam for this certification, Java SE 8 Programmer I (1Z0-808). In this course—the second installment in the series—instructor Baochuan Lu focuses on a key topic covered on the test: using operators and decision statements. He covers the use of unary and binary operators; how the if-then-else construct compares to the ternary operator; how to use the enhanced for loop; and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس