مطالب پیشنهادی از سراسر وب

رهبری اندیشه سازمانی

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

سازمان های اندیشه-رهبر، تحول ایجاد می کنند، اعتمادسازی می کنند و اثری فراتر از درآمد خالص خود خلق می کنند. در این دوره، روش هایی را بررسی کنید که سازمان ها می توانند در نقش یک رهبر فکری در جوامع خود، صنایع و فراتر ظاهر شوند و این که چرا اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مدرس Denise Brosseau همچنین خطرات و پاداش های رفتن در این مسیر و ویژگی های اصلی سازمان های اندیشه رهبر را مورد بررسی قرار می دهد. کشف کنید که چگونه جایگاه خود را شناسایی کرده و یک دیدگاه واضح و قابل تشخیص را پرورش دهید. بعلاوه، ببینید چگونه می توانید نفطه نظرات و صدای برند خود را توسعه دهید، مهارت های رهبری فکری را در سراسر سازمان خود ایجاد کنید و با استفاده از اکوسیستم خود دستاورد خود را گسترش دهید. مباحث عبارتند از: نمایش تعهد، احترام به دیگران، تثبیت معیارهای اخلاقی، شناخت مسائل اخلاقی در فعالیت های مدیریت پروژه، گزارش گیری بجا از مشکلات اخلاقی، و پیاده سازی بستری برای تصمیم گیری اخلاقی.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Organizational Thought Leadership Author:Denise Brosseau Duration:1:27:56 Level:ADVANCED

Thought-leading organizations create change, build trust, and make an impact beyond their bottom line. In this course, explore the ways that organizations can step into the role of a thought leader in their communities, industries, and beyond—and why it matters now more than ever. Instructor Denise Brosseau also explores the risks and rewards of going in this direction and the key attributes of thought-leading organizations. Discover how to identify your niche and cultivate a clear, recognizable point of view. Plus, see how to develop your talking points and brand voice, build thought-leadership skills throughout your organization, and expand your reach by leveraging your ecosystem.<br><br>Topics include:<br>—Demonstrating responsibility<br>
—Showing respect for others<br>
—Establishing ethical standards<br>
—Recognizing ethical issues in project management activities<br>
—Reporting ethical problems appropriately<br>
—Applying a framework for ethical decision-making

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس