مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مدیریت برون سپاری

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

برون سپاری موفقیت آمیز به مدیریت مناسب، با فرآیندها و نگرش های مناسب بستگی دارد. در این دوره، مدرس Bob McGannon شیوه های مدیریت برون سپاری مناسب را از درون سازمان برون سپاری یا سازمان کلاینت بررسی می کند. او ابزارها و رویكردهای مدیریتی خاصی را كه برای هدایت یك تیم موفق نیاز دارید، به شما نشان می دهد. اداره مناسب روابط برون سپاری برای موفقیت مهم است و شما باید درک کنید که مسئولیت های کلاینت کجا پایان می یابد و مسئولیت های برون سپاری از کجا آغاز می شود. او همه این موارد، به علاوه بررسی قرارداد و موارد دیگر را به شما نشان می دهد. روابط برون سپاری تنها با قراردادها اداره نمی شود. مدرس دوره، در مورد چگونگی استفاده از یک کتاب راهنمای رویه ها و نظرسنجی رضایت مشتری برای کمک به مدیریت روابط برون سپاری بحث می کند. باب چندین نتیجه مهم تحویل را توضیح می دهد و سپس با نشان دادن منابع دیگری که می توانید برای پیشرفت دانش خود استفاده کنید، نتیجه گیری می کند.

نتیجه گیری

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Outsourcing Management Author:Bob McGannon Duration:0:34:34 Level:GENERAL

Successful outsourcing depends upon proper management, with the right processes and attitudes. In this course, instructor Bob McGannon covers proper outsourcing management practices, from within the outsourcer's organization or the client's organization. He shows you the specific management tools and approaches that you need to lead a successful team. Proper governance of an outsourcing relationship is pivotal for success, and you need to understand where the client’s responsibilities end and the outsourcer’s responsibilities begin. Bob steps you through all this, plus contract reviews and more. Outsourcing relationships aren't only governed by contracts, though. Bob discusses how to use a procedures manual and customer satisfaction surveys to help manage outsourcing relationships. Bob explains several important delivery outcomes, then concludes by showing you other resources you can use to further your knowledge.<br><br>Note: This course was created by Bob McGannon. We are pleased to host this training in our library.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس