مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش برنامه نویسی موازی و  و همزمان با جاوا - بخش 1

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، برنامه نویسی موازی (Parallel Programming) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

برنامه نویسی موازی، توانایی برنامه را برای اجرای همزمان چندین دستورالعمل فراهم می کند. این امر باعث افزایش توان پردازشی کلی می شود و برای نوشتن برنامه های سریعتر و کارآمد مهم است. این دوره آموزشی اصول برنامه نویسی موازی را در جاوا ارائه می دهد، و دانش بنیادی مورد نیاز برای نوشتن کد کارآمدتر را ارائه می دهد. این دوره مفاهیمی مانند threading و mutual exclusion را به روشی سرگرم کننده و آموزنده توضیح می دهد و آنها را با فعالیت های روزمره ای که در آشپزخانه انجام می دهید مرتبط می کند. برای عملی ساختن ایده ها، آن ها را با استفاده از جاوا در قالب دمو نمایش می دهد.

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Parallel_Programming_Java_1.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Parallel and Concurrent Programming with Java 1 Author:Barron Stone, Olivia Stone Duration:2:15:20 Level:ADVANCED

Parallel programming unlocks a program’s ability to execute multiple instructions simultaneously. It increases the overall processing throughput and is key to writing faster and more efficient applications. This training course introduces the basics of parallel programming in Java, providing the foundational knowledge you need to write more efficient, performant code. Instructors Barron and Olivia Stone explain concepts like threading and mutual exclusion in a fun and informative way, relating them to everyday activities you perform in the kitchen. To cement the ideas, they demo them in action using Java. Each lesson is short and practical, driving home the theory with hands-on techniques.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس