مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش برنامه نویسی موازی و  و همزمان با جاوا - بخش 2

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، برنامه نویسی موازی (Parallel Programming) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

با محاسبات موازی، می توانید چندین منبع محاسباتی را برای حل مشکلات بزرگتر در مدت زمان کمتری به کار بگیرید. در بخش دوم این دوره، درک عمیق تری از مکانیسم های اصلی نوشتن برنامه های همزمان و موازی بدست می آورید. این دوره،  مفاهیم (اغلب انتزاعی) را آموزش می دهد و ایده های کلیدی را با استفاده از فعالیت های رایج در آشپزخانه نشان می دهند. همچنین درباره هم زمانی، استخرهای نخ، تسک های غیر همزمان، ارزیابی عملکرد موازی، طراحی برنامه های موازی و موارد دیگر اطلاعات کسب کنید. پس از پایان دادن به این دوره، درک کاملی از چگونگی موازی کردن یک برنامه متوالی خواهید داشت.
 

طراحی برنامه های موازی

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Parallel and Concurrent Programming with Java 2 Author:Barron Stone, Olivia Stone Duration:2:14:13 Level:ADVANCED

With parallel computing, you can leverage multiple compute resources to tackle larger problems in a shorter amount of time. In this course, the second in the <i>Parallel and Concurrent Programming with Java</i> series, take a deeper dive into the key mechanisms for writing concurrent and parallel programs. Instructors Olivia and Barron Stone make these (often abstract) concepts down-to-earth, demonstrating key ideas using common kitchen activities. Learn all about synchronization, thread pools, asynchronous tasks, evaluating parallel performance, designing parallel programs, and more. Upon wrapping up this course, you'll have a solid understanding of how to parallelize a sequential program.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس