مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مقدماتی عکاسی با فلاش

دسته بندی ها: آموزش عکاسی (Photography) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

نوردهی ناملایم، تیز و زننده می تواند عکس را خراب کند و نوردهی فلاش دوربین ناملایم و زننده است. اما فلاش یکی از ابزار اصلی عکاس هاست - هر چه باشد دنیای پیرامون همیشه بهترین نور طبیعی را برای شما فراهم نمی کند. خوشبختانه، گرفتن نتیجه خوب از فلاش سخت نیست و در این دوره، Ben Long، عکاس، مولف، و مربی، مفاهیم و تکنیک های نوردهی موثر با فلاش را شرح می دهد. او اصول اولیه را با توضیح ساختار فلاش و نظریه ی نوردهی فلاش شروع کرده، سپس بر روی ساخت نور عالی با یک فلاش کوچک دستی تمرکز می کند. همچنین در این دوره موضوعاتی شامل تولید نور غیر مستقیم با فلاش و همگام سازی فلاش و عکاسی با یک یا چند فلاش جدا از دوربین مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع نور در عکس و کارکرد آنها

پایان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Photography Foundations: Flash Author:Ben Long Duration:2:21:11 Level:GENERAL

Harsh, unflattering lighting can ruin a photo—and with flash, it's easy to get harsh, unflattering lighting. But flash is a necessary part of a photographer's toolset—after all, the world doesn't always provide you with the best natural light. Fortunately, it isn't difficult to get great results from flash, and in this course, photographer, author, and teacher Ben Long details the concepts and techniques behind effective lighting with flash. Ben starts with the fundamentals, going over the anatomy of a flash and flash exposure. He shares tips for improving the results from a camera's built-in flash, and then focuses on creating great light with a handheld flash. The course also explores topics ranging from bouncing and syncing flash to shooting with one or more off-camera flash units.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس