آموزش پیشنهادی فرادرس

مهارت های برتر Power BI

دسته بندی ها: آموزش پاور بی آی (Power BI) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

شما به یک تیم اختصاصی برای باز کردن اطلاعات در مورد داده های خود نیازی ندارید. تمام آنچه شما نیاز دارید Power BI است. Power BI ابزاری قدرتمند برای تحلیل داده ها است که روش کار با داده ها توسط کسب و کارها را ساده تر می کند. در این دوره ،مربی John David Ariansen مهارت های اساسی لازم برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از Power BI آموزش می دهد. تفاوت بین Power BI Desktop و سرویس Power BI را بررسی کنید. مهارت های کلیدی مانند وارد کردن داده، دستکاری داده ها، مدیریت روابط، کار با عبارات تجزیه و تحلیل داده ها (DAX) و ایجاد مصورسازی ها و گزارش را یاد بگیرید. پس از تماشای این دوره، می توانید با خیال راحت از Power BI برای تمام هوش تجاری و نیازهای گزارشی خود استفاده کنید.

 

 

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Power BI Top Skills Author:John David Ariansen, Madecraft Duration:1:00:52 Level:INTERMEDIATE

You don’t need a dedicated team to unlock insights into your data. All you need is Power BI. Power BI is a powerful data analytics tool that is streamlining the way business works with data. In this course, instructor John David Ariansen teaches the essential skills you need to analyze data effectively with Power BI. Explore the difference between Power BI Desktop and the Power BI service. Learn key skills, such as importing data, manipulating data, managing relationships, working with Data Analysis Expressions (DAX), and building visualizations and reports. After watching this course, you can feel confident using Power BI for all your business intelligence and reporting needs.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس