آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصولی پردازش متن با R

دسته بندی ها: آموزش R ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، تحلیل داده (Data Analysis)

کانال های ارتباطی تحلیل و کلان داده امروز در حال استفاده هرچه بیشتر داده های متنی هستند که از طریق وب سایت ها، رسانه های اجتماعی و ارتباطات خصوصی تولید می شوند. اما استنباط بینش از متن ساده نیست. برای تهیه متن جهت تجزیه و تحلیل و یادگیری ماشین به یک سری تکنیک ها و فرم ها نیاز است. در این دوره، تکنیک های اساسی برای تمیز کردن و پردازش متن در R را بیاموزید و نحوه تبدیل متن به شکلی که برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی آماده است را کشف کنید. مربی Kumaran Ponnambalam کار آموزش را با بررسی تکنیک های استخراج، پاکسازی و پردازش متن آغاز می کند. او سپس نحوه تبدیل متن به یک فرم آماده تحلیلی، از جمله نحوه استفاده از n-grams و TF-IDF را نشان می دهد. در طول دوره، وی مثال هایی را برای استفاده از این تکنیک ها با استفاده از کتابخانه های R و Tm ارائه می دهد

1. آشنایی با متن کاوی

3. پاکسازی و استخراج متن

6. بهترین تمرینات

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Text_R_EssT.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Processing Text with R Essential Training Author:Kumaran Ponnambalam Duration:0:55:57 Level:INTERMEDIATE

Today’s big data and analytics pipelines are consuming more and more text data generated through websites, social media, and private communications. But deriving insights from text isn't straightforward; it requires a series of techniques and forms for preparing text for analytics and machine learning. In this course, learn the essential techniques for cleansing and processing text in R, and discover how to convert text to a form that's ready for analytics and predictions. Kumaran Ponnambalam begins by reviewing techniques for extracting, cleansing, and processing text. He then shows how to convert text into an analytics-ready form, including how to use n-grams and TF-IDF. Throughout the course, he provides examples for exercising these techniques using the R and tm libraries.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس