تمام نرم افزارهای خوب با طراحی عالی شروع می شوند. طراحی شی گرا کمک می کند تا برنامه نویس قبل از اینکه یک خط کد بنویسند، و ایده ها را به اجزای قابل استفاده و قابل نگهداری تقسیم کنند اپلیکیشن ها را طرح ریزی کنند. در این دوره با توسعه مهارت های خود در اصطلاحات و مفاهیم مانند اشیاء، کلاس ها، انتزاع، وراثت و غیره آشنا می شوید. سپس به بررسی ملزومات مورد نیاز برای اپلیکیشن، شناسایی موارد استفاده، نقشه کلاس ها با UML می پردازید. سپس طرح نهایی را می توان با استفاده از یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی شی گرا مانند Java، C #، Ruby یا Python به کد تبدیل کرد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی شیء گرا
 • اشیاء
 • کلاس ها
 • انتزاع
 • کپسوله سازی
 • وراثت
 • پلی مورفیسم
 • تحلیل، طراحی و برنامه نویسی
 • زبان مدل سازی یکپارچه (UML)
 • الزامات
 • تعیین الزامات
 • Jukebox
 • شناسایی سناریوها
 • مدلسازی دامنه
 • استفاده از وراثت
 • رابط ها
 • توسعه نرم افزار
 • پشتیبانی از OOP در زبان های مختلف
 • اصول توسعه عمومی
 • تست نرم افزار
 • الگوهای طراحی
 • و غیره