پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول برنامه نویسی - کدنویسی ایمن

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، آموزش طراحی وب

یاد بگیرید موضوع امنیت را در چرخه حیات توسعه نرم افزار جای دهید. بوسیله پذیرفتن طرز فکر یک متخصص امنیت، و شناسایی موضوعات مربوط به کد های نا امن، امنیت را به مرحله طراحی و ساخت منتقل کنید. در این دوره آموزشی، مدرس که طراح و معمار امنیت می باشد، یک درک پایه از کد نویسی ایمن را برای شما فراهم می کند. می آموزید مهاجمان و مخاطرات، و موضوعات مربوط به کاهش خطرات نقاط بحرانی در برنامه خود را را درک می کنید مانند: برنامه های وابسته به سرویس گیرنده (Thick app)، سرویس گیرنده و سرویس دهنده، و تعامل سرورها. همچنین می آموزید که چطور به کمک رمز نگاری از دسترسی های غیر مجاز و نشت داده جلو گیری کنید. مدرس دوره را با مرور نکات امنیتی در هر یک از مراحل چرخه حیات توسعه نرم افزار و گام بعدی برای تقویت وضعیت امنیت، به پایان می برد.

مباحث دوره:

  • پیاده سازی کد امن در تیم خود
  • هدف از نوشتن کد امن
  • درک مهاجم
  • کالبد شکافی کد ایجاد شده توسط شما
  • درک مخاطرات
  • مستند سازی برداشت های خود
  • موضوعات مربوط به تایید اعتبار
  • موضوعات مربوط به مدیریت جلسه
  • موضوعات مربوط به کانال ارتباطی
  • موضوعات مربوط به اداره خطا
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Programming Foundations: Secure Coding Publisher:Linkedin Author:Frank P Moley III Duration:1h 34m 48s Level:Beginner

Learn how to incorporate security into the software development life cycle. Add secure coding practices to agile processes to protect data and prevent recurring flaws.
Released: : December 12, 2018
Learn how to incorporate security into the software development life cycle. Move security into your design and build phases by identifying common insecure code issues and embracing the mindset of a security professional. In this course, security architect Frank Moley provides a basic understanding of secure coding practices. Learn how to understand your attackers and risks and mitigate issues at critical junctures in your code, including thick app, client, and server interactions. Plus, explore how to prevent unauthorized access and data leaks with authentication and cryptography. Frank closes with an overview of security in each phase of the software development life cycle, and next steps for strengthening the security posture of your applications.
Introduction
Implement secure code with your team
What you need to know
1. Security and Risk Overview
The goal of secure coding
Understand an attacker
Break what you build
Understand your risks
Document what you understand
2. Web Client Server Interaction Code Issues
Input validation issues
Communication channel issues
Session management issues
3. Thick App and Client-Server Interaction Issues
Error handling issues
Logging and output issues
Internal data management issues
Configuration issues
Database issues
File and I/O issues
Memory management issues
Dependency issues
4. Crypto and Security Misuse Issues
Authentication and password issues
Authorization and access control issues
Cryptography issues
5. Security in the SDLC
Embrace security in design
Embrace security in development
Embrace security in testing
Embrace security in deployment
Implement best practices
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس