مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تمرین ®ITIL - پیاده سازی مفاهیم ITIL®4 Foundation

دسته بندی ها: آموزش ITIL ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش های لیندا (Lynda)

دوره های آموزش ®ITIL به منظور کمک به متخصصانی که گواهینامه ®ITIL Foundation را کسب کردند طراحی شده است تا مفاهیمی را که آموخته اند پیاده کنند. این یک رویکرد تازه، سریع، مستقیم و قابل اجرا برای کمک به افراد، تیم ها و سازمان هاست تا ®ITIL را پیاده سازی کنند. این دوره، هفت روش برای پیاده سازی مفاهیم پایه ®ITIL را با کلیه مطالب جدید ITIL®4 معرفی می کند، نسخه ای که مفاهیم مدیریت سرویس IT را وارد عصر مبتنی بر ابر می کند. مدرس David Pultorak نحوه پیاده سازی مباحث گذرانده شده در ITIL®4 Foundation را پوشش می دهد: چهار بُعد مدیریت سرویس، سیستم ارزش سرویس ®ITIL، دستوالعمل های ®ITIL، فعالیت های زنجیره ارزش سرویس و شیوه های مدیریت سرویس ®ITIL. در هر فصل، مدرس نکاتی را برای انتقال مفاهیم به صورت عملی ارائه می دهد. او به شما کمک می کند تا از طریق dos و don'ts فکر کنید و منابع و رفرنس های ارزشمندی را برای یادگیری بیشتر فراهم می کند.

1. ITIL® Foundation Concepts

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Putting ITIL® Into Practice: Applying ITIL® 4 Foundation Concepts Author:David Pultorak Duration:1:34:44 Level:INTERMEDIATE

The <i>Putting ITIL® Into Practice</i> series is designed to help ITIL® Foundation-certified professionals apply the concepts they have learned. It offers a fresh, agile, and directly applicable approach to help individuals, teams, and organizations implement ITIL®. This course introduces the seven ways framework for applying ITIL® Foundation concepts, with all new content for ITIL® 4—the version that brings IT service management concepts into the cloud-based era. Instructor David Pultorak covers how to apply the topics covered in ITIL® 4 Foundation: the four dimensions of service management, the ITIL® service value system, ITIL® guiding principles, service value chain activities, and ITIL® service management practices. In each chapter, David provides tips for moving concepts into practice. He helps you think through dos and don'ts and provides valuable references and resources for learning more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس