پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه GUI پایتون با Tkinter

دسته بندی ها: آموزش Tkinter ، آموزش های LinkedIn ، آموزش پایتون (Python)

نوشتن رابط های کاربری خط فرمان برای برنامه های خود را انجام دهید. با استفاده از جعبه ابزار TK GUI درکتابخانه Tkinter موجود در برنامه پایتون،اجزاء الگودار رابط کاربری را ایجاد کنید. در این دوره آموزشی یاد می گیرید که چگونه اشیاء مختلف را بر روی رابط گرافیکی قرار داده و با نوشتن یک برنامه رویداد گرا، قابلیت واکنش به رفتار کاربر را در آنها ایجاد کنید.  در فصل پایانی کلیه مراحل ایجاد یک رابط کاربری را از شروع تا پایان برای یک ایجاد برنامه کاربردی می آموزید، بنابراین شما می توانید ببینید که تمامی این تکنیک ها چگونه در یک پروژه و در دنیای واقعی بکار می روند.

مباحث دوره:

 • ایجاد یک واسط کاربر گرافیکی با استفاده از برنامه کاربردی پایتون دسکتاب
 • شروع کار با پایتون و Tkinter
 • نصب پایتون نسخه 3 و Tcl/TK بر روی سیستم عامل ویندوز
 • نصب پایتون نسخه 3 و Tcl/TK بر روی سیستم عامل مک
 • آغاز کار با Tkinter با نوشتن برنامه ساده Hello
 • موضوعات مربوط به Tkinter
 • ایجاد و پیکربندی اشیاء در Tkinter
 • مدیریت جایگذاری اشیاء
 • بررسی و بکارگیری رویدادهای کاربر
 • کار بیشتر با برنامه hello در Tkinter
 • مفاهیم پایه در مورد اشیاء
 • نمایش متن و تصویر با برچسب
 • دریافت و ذخیره ورودی به کمک دکمه ها
 • ایجاد امکان انتخاب به کمک دکمه های رادیویی و دکمه های انتخابی
 • وارد کردن یک تک خط با شی ورودی
 • فراهم کرده امکان انتخاب به کمک Combobox و spinbox
 • ورود مقادیر و نمایش وضعی به کمک نوار پیشرفت و مقیاس
 • اشیا سازمان یافته:
 • سازمان دهی اشیا به کمک قاب ها
 • ایجاد یک پنجره سطح بالای اضافی
 • جدا سازی اشیا به کمک پنجره های چرخان
 • گروه بندی اشیا به کمک کتابچه تب دار
 • اشیای پیشرفته
 • ورود و نمایش خطوط به کمک شی متن
 • ایجاد یک نمای درختی سلسله مراتبی
 • ایجاد ستون ها و آیتم ها در نمای درختی
 • ایجاد فهرست های کرکره ای
 • رسم یک خط پایه بر روی بوم
 • رسم یک اشکال پیچیده بر روی بوم
 • اتصال یک نوار پیمایش به شی
 • پیکربندی سبک شی
 • محاوره کاربران به کمک کادر محاوره و پیغام
 • مدیریت ساختار هندسی
 • استفاده از Pack geometry manager
 • استفاده از Grid geometry manager
 • استفاده از Place geometry manager
 • مدیریت رویدادها
 • پیکربندی دستور callbacks
 • ایجاد رویدادهای صفحه کلید
 • ایجاد رویدادهای ماوس
 • ایجاد رویدادهای مجازی
 • ایجادرویدادهایچندگانه
 • ایجاد یک برنامه کاربردی
 • تعریف نیازمندی های پروژه
 • برنامه ریزی طرح
 • ایجاد اشیاء
 • طرح کلی و نمای اشیاء
 • اتصال رویدادها
 • به پایان رسانی طراحی واسط رابط کاربری به کمک سبک
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python GUI Development with Tkinter Publisher:Linkedin Author:Barron Stone Duration:4h 55m 26s Level:Intermediate

Learn how to build a graphical user interface (GUI) for your Python applications with Tkinter.
Released: : December 21, 2018
Put an end to writing command-line interfaces for your programs. Use Tkinter, the Python package for creating themed interface elements with the Tk GUI toolkit. Join Barron Stone in this course as he walks through the most popular Tk widgets and shows you how to customize their appearance and behavior to fit your application. Learn how to manage the placement of those widgets on the GUI and make them react to user behavior with event-driven code. The final chapter takes you through the entire start-to-finish process of building the user interface for an application, so you can see how all of these techniques work in a real-world development scenario.
Introduction
Create a GUI for your Python desktop application
What you should know
Using the exercise files
1. Getting Started with Python and Tkinter
Installing Python 3 and Tcl/Tk for Windows
Installing Python 3 and Tcl/Tk for Mac
Saying hello to Tkinter
2. Tkinter Concepts
Tk and Tkinter background
Creating and configuring widgets
Managing widget placement
Handling user events
Revisiting Hello, Tkinter!
3. Basic Widgets
Displaying text and images with labels
Capturing input with buttons
Presenting choices with check buttons and radio buttons
Entering single-line text with the Entry widget
Making selections with the Combobox and Spinbox
Inputting values and displaying status with the Scale and Progressbar
4. Organizational Widgets
Organizing widgets with frames
Creating additional top-level windows
Separating widgets within paned windows
Grouping widgeting within a tabbed notebook
5. Advanced Widgets
Entering and displaying multiple lines with the Text widget
Adding tags, marks, images, and widgets to the Text widget
Building a hierarchical treeview
Adding columns and selecting items in the Treeview
Building cascading menus
Drawing a basic line on the Canvas
Drawing complex shapes on the Canvas
Attaching a scroll bar to widgets
Configuring widget styles
Prompting users with the Messagebox and dialogs
6. Geometry Management
Using the Pack geometry manager
Using the Grid geometry manager
Using the Place geometry manager
7. Event Handling
Configuring command callbacks
Binding to keyboard events
Binding to mouse events
Binding to virtual events
Binding to multiple events
8. Building an Application
Defining project requirements
Planning the design
Creating the widgets
Laying out of the widgets
Binding to events
Finishing the GUI with style
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس