مطالب پیشنهادی از سراسر وب

پایتون: کار با تحلیل پیشگویانه

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، تحلیل داده (Data Analysis)

داده ها می توانند داستان های بسیاری را برای شما بازگو کنند: اینکه از کجا آمده اند و به کجا می روند. تحلیل پیشگویانه به برنامه نویسان ابزاری می دهد تا داستان هایی را درباره آینده بیان کنند: استخراج اطلاعات قابل استفاده و پیش بینی دقیق. این پیش بینی ها، به نوبه خود، به کسب و کار ها این امکان را می دهد تا تصمیم گیری های آگاهانه تر و مؤثرتری داشته باشند. برای یادگیری تحلیل پیشگویانه با پایتون، با دانشمند داده Isil Berkun همراه شوید. نحوه آماده کردن داده ها، پر کردن مقادیر جامانده، انجام مقیاس بندی امکانات و موارد دیگر را کشف کنید و از کتابخانه های از پیش ساخته شده ی پایتون برای ساخت و ارزیابی مدل های پیش بینی استفاده نمایید. او توصیف می کند که چه مدل هایی باید هنگام استفاده از آنها استفاده شوند و مفاهیم را به گونه ای توضیح می دهد که می توانید بلافاصله آنها را در کارهای شخصی خود پیاده سازی کنید. در پایان دوره، شما می توانید از کتابخانه های پایتون مانند pandas و NumPy بهره بگیرید و مدل های پیش بینی درست را برای پروژه های خود انتخاب کنید.

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Python_Predictive_Analytics.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Python: Working with Predictive Analytics Author:Isil Berkun Duration:1:22:31 Level:ADVANCED

Data can tell many stories: where it came from <i>and</i> where it’s going. Predictive analytics gives programmers a tool to tell stories about the future: to extract usable information and make accurate predictions. These predictions, in turn, allow business to make more informed, impactful decisions. Join Isil Berkun, data scientist, to explore predictive analytics with Python. Discover how to prepare data—fill in missing values, perform feature scaling, and more—and use prebuilt Python libraries to make and evaluate prediction models. She describes what models to use when, and explains the concepts in such a way that you can immediately apply them to your own work. By the end of the course, you’ll be able to leverage Python libraries like pandas and NumPy and choose the right prediction models for your projects.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس