تبلیغات

آموزش Spring واکنش گرا

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، برنامه نویسی واکنش گرا (Reactive) ، آموزش های LinkedIn

به کمک این دوره مهارت های Spring را به سطح بالاتری برسانید.  در این دوره یاد خواهید گرفت چگونه می توان برنامه های پایدار و کارآمد را که می توانند به آسانی مقیاس شوند، با یادگیری اصول Spring واکنش گرا ایجاد کرد. همچنین با مفاهیم reactive Spring 5 و ایجاد اپلیکیشن واکنش گرا با Spring آشنا می شوید. علاوه بر این با Project Reactor که یک کتابخانه برای ایجاد اپلیکیشن های non-blocking است آشنا می شوید و اطلاعات بیشتری در مورد Spring WebFlux و reactive Spring Data با MongoDB کسب خواهید کرد. 

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی reactive Spring
 • قبل از تماشای این درس باید بدانید
 • راه اندازی محیط توسعه
 • Project Reactor
 • معرفی Project Reactor
 • Reactive Core
 • جزئیات Flux 
 • جزئیات Mono 
 • معرفی اپراتورها
 • Schedulers
 • معرفی Spring WebFlux
 • بررسی Spring WebFlux
 • WebFlux reactive API
 • Reactive Spring WebHandlers و API
 • Web client
 • معرفی Reactive Spring Data
 • Reactive template API
 • Reactive repositories
 • معرفی MongoDB
 • Reactive Spring Data با MongoDB
 • Bootstrap Reactive Web App با Spring Boot 2
 • معرفی Spring Boot 2
 • Bootstrap Spring 5 project
 • وارد کردن پروزه در IntelliJ
 • نوشتن Reactive Spring Controllers
 • پیکربندی Controller 
 • ایجاد GET endpoint با annotations
 • ایجاد POST endpoint
 • ایجاد مدل دامنه خرید
 • Functional endpoints: Handler
 • Functional endpoints: Router
 • کار با Spring Reactive Data
 • پیکربندی برای reactive Spring Data
 • ایجاد Coinbase response model
 • ایجاد get price service method
 • ایجاد create purchase service method
 • ایجاد list purchases service method
 • نوشتن خودکار controller
 • نوشتن خودکار purchase handler
 • تست واحد Spring Reactive 
 • WebTestClient
 • نوشتن تست ها با WebTestClient
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Reactive Spring Publisher:Linkedin Author:Christopher Anatalio Duration:1h 53m 31s Level:Intermediate

Take your Spring skills to the next level by learning how to build a reactive application with Spring.
Released: : December 5, 2018
Take your Spring skills to the next level—and discover how to create stable, efficient apps that can easily scale—by learning the foundations of reactive Spring. In this course, instructor Chris Anatalio dives into several key reactive Spring 5 concepts as he demonstrates how to build a reactive application with Spring. Chris goes over several key topics, including Project Reactor—a Reactive library for building non-blocking apps—Spring WebFlux, and reactive Spring Data with MongoDB. He also discusses how to bootstrap a reactive web app with Spring Boot 2, write reactive Spring controllers, work with the Coinbase API, write unit tests, and more.
Introduction
Making the jump to reactive Spring
What you should know before watching this course
Setting up your development environment
1. Project Reactor
Intro to Project Reactor
Reactive Core
Flux in detail
Mono in detail
Operators overview
Schedulers
2. Intro to Spring WebFlux
Spring WebFlux overview
WebFlux reactive API
Reactive Spring WebHandlers and API
Web client
3. Intro to Reactive Spring Data
Reactive template API
Reactive repositories
Brief intro to MongoDB
Reactive Spring Data with MongoDB
4. Bootstrap a Reactive Web App with Spring Boot 2
Intro to Spring Boot 2
Bootstrap a Spring 5 project
Import project into IntelliJ
5. Writing Reactive Spring Controllers
Controller configuration
Building a GET endpoint with annotations
Build out a POST endpoint
Create purchase domain model
Functional endpoints: Handler
Functional endpoints: Router
6. Working with Spring Reactive Data
Configuration for reactive Spring Data
Create a Coinbase response model
Build get price service method
Build create purchase service method
Build list purchases service method
Autowire your controller
Autowire purchase handler
7. Spring Reactive Unit Testing
WebTestClient
Writing tests using the WebTestClient
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Linkedin Reactive Spring_git.ir.rar