مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Revit: ارائه و مدیریت آپشن های طراحی

دسته بندی ها: آموزش رویت (Revit Architecture) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش های اتودسک (Autodesk)

اگر برای ترغیب مشتری به خرید به بیش از یک کاغذ پوستی یا کاغذ رسم نیاز دارید، Revit دارای چندین ابزار انعطاف پذیر برای پرزنت کردن آپشن ها است. در این دوره، مدرس William Carney نحوه استفاده از Revit را برای انتقال سریع ایده های طراحی خود و ارائه آپشن های متعدد و به پایان رساندن پالت به مشتری نشان می دهد. نحوه راه اندازی آپشن های طراحی، مدیریت views، نمایش لوکیشن های مختلف ساختمان، ارائه چند طرح پایانی، نمایش آپشن های مبلمان و بکارگیری چندین فاز یا قسمت برای نشان دادن آپشن های پیشنهادی جایگزین را یاد بگیرید. در فصل پنجم، مدرس نشان می دهد که چگونه می توان همه نکات را برای پرزنت زنده به مشتری گردآوری کرد.

4. جایگزین های آپشن های طراحی

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Revit: Presenting and Managing Design Options Author:William Carney Duration:1:08:43 Level:GENERAL

When you need more than a napkin sketch or trace paper to get client buy-in, Revit has a number of flexible tools for presenting options. In this course, instructor William Carney shows how to use Revit to quickly convey your design ideas and present multiple options and finish pallets to clients. Learn how to set up design options, manage views, show different building locations, present multiple finish schemes, display furniture options, and use phases or parts to show alternate bid options. In chapter five, William shows how to pull all the tips together into a live client presentation.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس