پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه RHCE Cert Prep - سیستم های ایمیلی با Postfix

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های LinkedIn ، آموزش شبکه ، آموزش رد هت (Red Hat)

یک سوم از میل سرورها ازPostfix، که یک برنامه متن باز برای انتقال پست الکترونیک می باشد استفاده می کنند. به عنوان یک مدیر لینوکس،این احتمال وجود دارد که از شما خواسته شود که سرویس Postfix را راه اندازی، مدیریت و یا عیبیابی کنید. به احتمال صد درصد در آزمون مدرک RHCE با پرسش هایی در مورد سرویس Postfix برخورد می کنید. برای اینکه آزمون RHCE را با موفقیت بگذرانید و مهارت خور را در سیستم عامل Red Hat Enterprise Linux نشان دهید، بایستی سرویس Postfix را بخوبی یاد بگیرید. این دوره آموزشی کلیه مباحث مربوط به پیکربندی و مدیریت Postfix از قبیل انتقال (forwarding)، تقویت و بازپخش (relaying) را در محیط لینوکس پوشش می دهد. می آموزید که چگونه Postfix را به عنوان میل سرور پیش فرض خود و با نه نوع مختلف از فایلهای پیکربندی، نصب و راه اندازی کنید.مدرس دوره که متخصص لینوکس بوده و مولف سری آموزش های RHCE Cert Prepنیز می باشد به شما یاد می دهد چگونه گروه های مستعار و مجازی میل را ایجاد کنید. در بخش چهارم و پایانی این آموزش روش راه اندازی یک میل سرور محلی از نوع Postfix و تقویت و بازپخش میل ها درشبکه، شامل میل های کاربران راه دور، شرح داده خواهد شد.

مباحث دوره:

 • سیستم پست الکترونیک با استفاده از Postfix
 • پیکربندی ماشین مجاری
 • راه اندازی آزمایشگاه
 • تنظیم نام میزبان (hostname)
 • اصطلاحات و سیستم های پست الکترونیک
 • پست الکترونیک چگونه کار می کند
 • عامل های پست الکترونیک
 • معرفی Postfix
 • نصب Postfix
 • سرویس های Posfix
 • دستورات Posfix
 • ثبت رویدادهای Posfix
 • برنامه Postfix و سیستم عامل SELinux
 • فایل هایپیکربندیPostfix
 • فایل دسترسی
 • استفاده از فایل Canonical برای نگاشت آدرس
 • فایل اندیسgeneric
 • استفاده از فایلtransport برای نگاشت آدرس
 • فایل مجازی
 • فایل مستعار (Aliases)
 • فایل پیکربندی اصلی
 • پیکربندیPostfix
 • ارسال میل از طریق سرویس گیرنده راه دور
 • ایجاد یک کلاینت از نوع null-client جهت تقویت
 • ایجاد یک دروازه پست الکترونیک
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
RHCE Cert Prep: Mail Systems using Postfix Publisher:Linkedin Author:Grant McWilliams Duration:1h 3m 32s Level:Intermediate

Learn how to set up email with Postfix, the mail transport agent for Linux, and study for Postfix-related questions from the RHCE certification exam.
Released: : December 4, 2018
One third of all mail servers run on Postfix, the open-source mail transfer agent. As a Linux administrator, there's a good chance that you may be asked to set up, manage, or troubleshoot Postfix—and a 100% chance of encountering questions about Postfix on the RHCE certification exam. If you want to pass the RHCE exam and demonstrate your expertise in Red Hat Enterprise Linux, you need to master Postfix. This course covers Postfix configuration and management, including relaying and forwarding, on Linux. Learn how to install and set up Postfix as your default mail transport agent (MTA) and review how email is routed and headers are written. Learn the commands needed to administer Postfix, and decipher the nine different configuration files. Grant McWilliams—Linux expert and author of the RHCE Cert Prep¬ series—also shows how to create aliases and virtual mail groups. The lessons culminate in the fourth chapter, which explains how to set up a local Postfix mail server and relay all mail in the network, including email from remote users, to your mail server.
Introduction
Mail systems with Postfix
What you will need
Virtual machine configuration
Lab setup
Set hostnames
1. Email Systems and Terminology
About email
How email works
Mail agents
2. Introducing Postfix
Install Postfix
Postfix services
Postfix commands
Postfix logging
Postfix and Security-Enhanced Linux (SELinux)
3. Postfix Configuration Files
The access file
The canonical file
The generic file
The relocated file
The transport file
The virtual file
The aliases file
The master file
The main configuration file
4. Configure Postfix
Configure a local mail server
Send email from a remote client
Create a null-client mail relay
Create a mail gateway
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس