پیشنهاد فرادرس

آموزش خودکارسازی تست Robot Framework - آشنایی با Jenkins CI و Git Version Control

دسته بندی ها: آموزش Microsoft Bot Framework ، آموزش گیت ، آموزش های LinkedIn ، تست خودکار (Automated Testing) ، تست نرم افزار ، آموزش Jenkins

آیا می خواهید یک گردش کار تست ایجاد کنید که موثرتر عمل کند؟ یاد بگیرید چگونه Jenkins و Git را در Robot Framework برای تست مداوم خودکار و  برای کنترل نسخه با پایگاه های کد و اسکریپت های مشترک ادغام کنید. در این دوره، نحوه راه اندازی و کار با گیت به صورت محلی، اعمال همان مهارت ها به remote GitHub و مخازن TFS را آموزش می بینید تا بتوانید اسکریپت های Robot Framework را ادغام و تست کنید. سپس یاد خواهید گرفت چگونه تست های Robot Framework را به طور خودکار اجرا کنید و به طور موازی در مرورگرهای مختلف و سیستم عامل با استفاده از جنکینز انجام دهید و از نتایج برای تجزیه و تحلیل روند عملکرد استفاده کنید. 

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی
 • درباره من
 • Git Version Control - اصول
 • بررسی Version control
 • نصب local instance گیت
 • پیکربندی PyCharm برای گیت
 • Git Version Control: GitHub.com
 • ایجاد حساب GitHub
 • افزودن اسکریپت ها به remote GitHub repo
 • کلون کردن repo  موجود در دیسک محلی
 • ذخیره تغییرات اسکریپت در remote repo
 • Git Version Control: Microsoft Team Foundation Server
 • رابط جدید TFS 
 • ایجاد حساب (Team Foundation Server (TFS
 • پیکربندی PyCharm برای TFS
 • اسکریپت ها را به remote TFS repo اضافه کنید
 • کلون کردن TFS repo موجود در دیسک
 • ذخیره تغییرات اسکریپت در remote repo
 • Git: تکنیک های پیشرفته
 • نمای کلی شاخه و ادغام
 • اصول و مبانی ادغام
 • مدیریت درگیری های ادغام
 • تست مداوم جنکینز
 • مروری بر جنکینز
 • مراحل نصب
 • نصب اپلیکیشن وب Jenkins
 • بررسی گزینه های پیکربندی
 • ایجاد، به روز رسانی و کپی کردن یک کار
 • یک کار را انجام دهید و نتایج را مشاهده کنید
 • پیکربندی مجوزهای سطح کار
 • تنظیم پیکربندی master-slave
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Robot Framework Test Automation: Jenkins CI and Git Version Control Publisher:Linkedin Author:Bryan Lamb Duration:2h 13m 11s Level:Intermediate

Incorporate version control and automated continuous testing into your Robot Framework skillset with Git and Jenkins.
Released: : December 4, 2018
Want to build a testing workflow that's more collaborative and iterative? Learn how to integrate Jenkins and Git into Robot Framework for automated continuous testing and for version control with shared codebases and scripts. In this course, instructor Bryan Lamb shows how to set up and work with Git locally and then apply the same skills to remote GitHub and Team Foundation Server (TFS) repositories, so you can branch and merge Robot Framework scripts and work more effectively as a testing team. Then learn how to trigger Robot Framework tests to run automatically, in parallel, on different browsers and operating systems using Jenkins, and use the results to analyze performance trends.
Introduction
Overview
About me
1. Git Version Control: Fundamentals
Version control overview
Install a local instance of Git
Configure PyCharm for Git
2. Git Version Control: GitHub.com
Create a GitHub account
Add scripts to a remote GitHub repo
Clone an existing repo to local disk
Save script changes to a remote repo
3. Git Version Control: Microsoft Team Foundation Server
New TFS interface
Create a Team Foundation Server (TFS) account
Configure PyCharm for TFS
Add scripts to a remote TFS repo
Clone an existing TFS repo to disk
Save script changes to a remote repo
4. Git: Advanced Techniques
Branching and merging overview
Branch and merge basics
Handling merge conflicts
5. Jenkins Continuous Testing
Jenkins overview
Installation steps overview
Jenkins web app installation
Overview of configuration options
Create, update, and copy a job
Run a job and view results
Configure job-level permissions
Set up a master-slave configuration

پیشنهاد فرادرس