پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه Salesforce Administrator - بخش 4 - همکاری، مدیریت داده، خودکارسازی

دسته بندی ها: آموزش های Salesforce ، آموزش های LinkedIn ، آموزش کسب و کار

بیایید به یک مدیر فروش Salesforce و دارای مدرک معتبر تبدیل شوید. این مدرک می تواند به توسعه دهندگان Salesforce، مدیران، معماران وفروشندگان حرفه ای کمک کند تاشغل خود راآغازکنند ودرک عمیقتری از این چارچوب بدست آورند. مدرس این دوره آموزشی،برای کمک به آماده شدن شما درآزمون ،سری آموزشی Salesforce Administrator Cert   Prep را طراحی کرده است،که مفاهیم اساسی را باجزئیات کامل دربر می گیرد. دراین دوره که چهارمین قسمت از این سری آموزشی می باشد، مدرس مروری بر مفاهیم، مشارکت و همکاری، مدیریت داده ها، و خصوصیات خودکار سازی دارد. در این دوره می آموزید چطور با وظایف و رخدادها کار کنید، قابلیت گفتگو و اجزای جانبی همکاری و مشارکت در Salesforce را فعال کنید، سپس نحوه واردکردن داده ها، اعتبار سنجی و پشتیبان گیری از داده های فروش خود در  Salesforce را می آموزید. درپایان،چگونگی خودکار سازی فرایند های رایج مانند تأییدیه ها، قوانین واقدامات گردش کاری و استفاده از ابزار Lightning Process Builder برای خودکارسازی پیشرفته ترکارها، مانند ایجاد اشیاء جدید و به روزرسانی فیلد های همه اشیاء را می آموزید.

مباحث دوره:

 • معرفی همکاری ومشارکت، مدیریت و خودکار سازی
 • مدیریت فعالیت ها و همکاری (Chatter)
 • مدیریت فعالیت ها
 • گفتگو (Chatter)
 • مدیریت داده ها
 • معرفی مدیریت داده ها
 • راهنمای ورود داده ها و بار گذاری داده ها
 • ابزار های مصور سازی داده ها
 • پشتیبانی داده ها در Salesforce
 • معرفی خودکارسازی گردش کاری
 • قوانین گردش کاری
 • فعالیت های گردشکاری
 • تاییدیه فرآیندها
 • سرعت بخشیدن به Process Builder
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Salesforce Administrator Cert Prep: 4 Collaboration, Data Management and Automation Publisher:Linkedin Author:Mike Wheeler Duration:1h 57m 50s Level:Intermediate

Become a Salesforce Certified Administrator. Review the collaboration, data management, and automation features of this powerful sales platform while you study for Salesforce certification.
Released: : December 3, 2018
Become a Salesforce Certified Administrator. This certification can help Salesforce developers, administrators, architects, and sales professionals jump-start their careers and deepen their understanding of the platform. To help you prepare for the exam, instructor Mike Wheeler has designed the Salesforce Administrator Cert Prep series, which covers all the core objectives in detail. In this course—the fourth installment in the series—he reviews the collaboration, data management, and automation features. Learn how tasks and events work and how to enable Chatter, the collaboration component of Salesforce. Then find out how to import, validate, and back up the data you store in Salesforce. Finally, discover how to automate common processes—such as approvals—with workflow rules and actions, and use the Lightning Process Builder for more advanced automation actions, such as creating new objects and updating fields across objects.
Introduction
Collaboration, data management, and automation introduction
1. Activity Management and Collaboration (Chatter)
Activity management
Chatter
2. Data Management
Data management introduction
Data Import Wizard and the Data Loader
Data validation tools
Data backup in Salesforce
3. Automation
Workflow automation introduction
Workflow rules
Workflow actions
Approval processes
Lightning Process Builder

پیشنهاد فرادرس