پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه Salesforce Administrator - بخش 5 - مدیریت سیار و تجزیه و تحلیل

دسته بندی ها: آموزش های Salesforce ، آموزش های LinkedIn ، آموزش کسب و کار

بیایید مدرک معتبر مدیریت Salesforce را دریافت کنید تاشغل خود را آغاز کرده و درک عمیقتری از این چارچوب بدست آورید. سری آموزشی Salesforce Administrator Cert Prepبه شما کمک می کند تا برای این آزمون آماده شده و  همه مفاهیم اساسی را مطالعه کنید. این دوره که پنجمین قسمت از این سری آموزشی می باشد، مباحث مدیریت سیار و تجزیه و تحلیل را پوشش می دهد. مدرس نکات زیادی را در این دوره آموزش می دهد، مانند: نحوه ایجاد گزارش ها و داشبورد های سفارشی، استفاده از  bucket fieldsبرای دسته بندی سریع گزارش ها، استفاده از cross-filters برای اتصال داده های تقسیم شده در گزارش ها، و استفاده از انواع گزارش ها و اجزای جانبی در دسترس برای داشبوردها در Salesforce . او همچنین موارد دیگری را نیز شرح می دهد مانند: تاثیر قوانین و مجوز ها بر قابلیت دسترسی و مشاهده گزارش ها، نحوه مدیریت پوشه ها که گزارش ها و داشبورد ها را در خود جای می دهند، نحوه ایجاد انواع گزارش های سفارشی برای گزارش کردن بسیاری از موضوعات مرتبط مانند حساب های کاربری با تماس ها و نمونه ها.

مباحث دوره:

  • معرفی مدیریت سیار و تجزیه و تحلیل
  • ایجاد و سفارشی سازی گزارش ها
  • ایجاد پوشه های گزارش و bucket fields و گرفتن خروجی از جزئیات گزارش
  • مدل های اشتراک گذاری موثر بر گزارش ها
  • ایجاد و اصلاح داشبورد
  • مدیریت پوشه های گرارش ها و داشبورد ها
  • انواع گزارش سفارشی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Salesforce Administrator Cert Prep: 5 Analytics and Mobile Administration Publisher:Linkedin Author:Mike Wheeler Duration:57m 6s Level:Intermediate

Study for the Salesforce Certified Administrator exam. Review the objectives from the fifth domain: Analytics and Mobile Administration.
Released: : December 3, 2018
Earn your Salesforce Certified Administrator certification to jump-start your career and deepen your understanding of the platform. The Salesforce Administrator Cert Prep series helps you prepare for the exam and study all the core objectives. This course covers the fifth domain: Analytics and Mobile Administration. Instructor Mike Wheeler explains how to create and customize reports and dashboards, complete with bucket fields and cross-filters, using the report types and dashboard components available in Salesforce. He also explains the effect of roles and permissions on report visibility and shows how to manage the folders that house reports and dashboards. Plus, learn how to generate custom report types to report on many related objects, such as accounts with contacts and cases.
1. Reports and Dashboards
Analytics and mobile administration introduction
Creating and customizing reports
Creating report folders and bucket fields and exporting report details
The sharing model's impact on reports
Creating and modifying dashboards
Reports and dashboards folder management
Custom report types

پیشنهاد فرادرس