پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی SAP ERP

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، آموزش کسب و کار

چارچوب SAP ERP یا همان برنامه ریزی منابع سازمانی به شرکت های بزرگ کمک می کند تا فرآیندهای کسب و کار خود را ساده کنند. این برنامه توسط شرکت آلمانی SAP SEتوسعه یافته ‌است و تمام بخش های کسب و کار، از فروش تا حسابداری مالی را پشتیبانی می کند. در این دوره آموزشی، مدرس به شماکمک می کند تا کار با SAP ERP را آغازکنید و سپس نکات و مفاهیم کلیدی برای استفاده موثر تر از این برنامه سازمانی را آموزش می دهد. او اختلاف بین مدل های تکنیکی و مدل های عملیاتی را بیان کرده و سپس انواع مدل های کلیدی در SAP را بررسی می کند، مانند: سیستم های پروژه SAP (SP) و سیستم مدیریت منابع انسانی (HCM). او همچنین نحوه بررسی چارچوب SAP به عنوان کاربر نهایی، و استفاده از روش های مختلف جستجو برای پیدا کردن داده ها، اجرا و گرفتن خروجی از گزارش ها را بوسیله SAP شرح می دهد.

مباحث دوره:

 • مزایا و محدودیت های SAP ERP
 • سفارشی سازی و پیاده سازی SAP
 • مدل های SAP ERP
 • سرویس گیرنده های SAP ERP
 • بررسی مدل های SAP
 • درک قوانین امنیتی SAP
 • حسابرسیمالی (FI) در SAP
 • کنترل (CO) در SAP
 • فروش و توزیع (SD) در SAP
 • مدیریت مواد اولیه (MM) در SAP
 • طرح ریزی تولید (PP) درSAP
 • مدیریت کیفیت درSAP
 • تعمیر و نگهداری درSAP
 • سیستم های پروژه درSAP
 • سیستم مدیریت منابع انسانی (HCM) درSAP
 • بررسی SAP به عنوان کاربر نهایی
 • لاگ کردن به SAP با استفاده از واسط گرافیکی کاربر (GUI)
 • بررسی فهرست tree
 • بررسی کد های تبادل شده
 • فهرست کاربر و تنظیمات
 • علاقه مندی ها
 • دکمه ها و آیکن ها
 • جلسه های چند گانه SAP
 • جستجوی داده ها به کمک کاراکتر های وِیژه
 • چاپ در SAP
 • گزارش گیری مقدماتی در SAP
 • گزارش انتخابی ابتدایی به کمک شرط ها (criteria)
 • طرح بندی و نمای گزارش گیری
 • مرتب سازی
 • فیلتر کردن
 • چاپ گزارش
 • گرفتن خروجی از گزارش ها
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SAP ERP Essential Training Publisher:Linkedin Author:Justin Valley Duration:1h 8m 18s Level:Intermediate

Get started with SAP ERP. Learn about the different modules in this enterprise resource planning platform, as well as basic end-user navigation and reporting in SAP ERP.
Released: : December 21, 2018
The SAP ERP, or enterprise resource planning, platform helps large businesses streamline their processes and support each segment of their business, from sales to financial accounting. In this course, instructor Justin Valley helps you get started with SAP ERP, going over key concepts and tips that can help you use this enterprise software most effectively. Justin goes over the difference between technical modules and functional modules in SAP and explores key SAP modules, including SAP project systems (PS) and SAP human capital management (HCM). He also goes over how to navigate inside SAP as an end user, use various search methods to find data, run and export reports from SAP, and more.
Introduction
Understanding SAP ERP
1. Overview of SAP
Benefits and limitations of SAP ERP
SAP implementations and customizations
SAP ERP modules
Master data vs. transactional data
SAP clients
Understanding SAP security roles
2. Exploring SAP Modules
SAP financial accounting (FI)
SAP controlling (CO)
SAP sales and distribution (SD)
SAP materials management (MM)
SAP production planning (PP)
SAP quality management (QM)
SAP plant maintenance (PM)
SAP project systems (PS)
SAP human capital management (HCM)
3. SAP End-User Base Navigation
Logging on using the SAP GUI
Menu tree navigation
Transaction code navigation
User menu and settings
Favorites
Icons and buttons
Multiple SAP sessions
Searching for data and using wildcards
Printing in SAP
4. SAP Basic Reporting
Basic report selection criteria
Advanced report selection criteria
Reporting layouts
Sorting
Filtering
Printing reports
Exporting reports
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس