آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصولی SAS - بخش 2 - تحلیل رگرسیون برای تحقیق سلامت

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

SAS یک پلتفرم تجزیه و تحلیل داده های قابل قبول است که میلیون ها کاربر در سراسر جهان از آن ها استفاده می کنند  و دارای امکانات مفیدی می باشد. این دوره دانش شما را با نشان دادن چگونگی استفاده از این پلتفرم برای انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون در مرکز داده های بررسی سلامت، عمیق تر می سازد. در طول دوره، نحوه انجام تحلیل های رگرسیون را می آموزید و نتایج مدل خود را در جدول ارائه می دهید. همچنین نحوه توسعه و نمایش مدل رگرسیون خطی با استفاده از PROC GLM را به عنوان بخشی از تحلیل فرضیه محور نشان می دهد. علاوه بر این نحوه انجام یک مدل رگرسیون منطقی در PROC GENMOD و PROC LOGISTIC و نحوه ارائه و تفسیر مدل های رگرسیون خطی و منطقی خود را فرا خواهید گرفت. 

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_SAS_Regression_Healthcare.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin SAS Essential Training: 2 Regression Analysis for Healthcare Research Author:Monika Wahi Duration:3:30:18 Level:INTERMEDIATE

SAS is a venerable data analytics platform that boasts millions of users worldwide and a slew of useful features. In this course, instructor Monika Wahi helps you deepen your SAS knowledge by showing how to use the platform to conduct a regression analysis of a health survey data center. Throughout the course, Monika demonstrates how to conduct regression analyses and present your model results in tables. She shows how to develop and present a linear regression model using PROC GLM as part of a hypothesis-driven analysis; how to do a logistic regression model in both PROC GENMOD and PROC LOGISTIC; and how to present and interpret your linear and logistic regression models. To wrap up, she goes over issues in regression and provides a few helpful tips.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس