آموزش پیشنهادی فرادرس

تست نرم افزار: برنامه ریزی تست ها برای موبایل

دسته بندی ها: آموزش تست نرم افزار ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android)

ارائه اپلیکیشن های تلفن همراه برای تست مؤثر به یک سیستم و استراتژی با کیفیت بالا نیاز دارند. در این دوره، مربی Mike Fine مراحل مختلف تست و آماده سازی اپلیکیشن موبایل را برای ارائه به بازار آموزش می دهد. او کار را با نحوه برنامه ریزی و اجرای تست آلفای شما که شامل شناسایی سخت افزار اصلی برای تست و جلوگیری از مشکلات رایج است، شروع می کند. در مرحله بعد، او نحوه تهیه برنامه تست بتا، شامل نحوه تعیین جدول زمان بندی برای پروژه، شناسایی نامزدهای تست خوب و تمرکز بر ادغام اعتبار مشتری به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی را پوشش می دهد. برای تکمیل دوره، Mike به مدیریت انتشار و استراتژی های کلی برای بهبود مداوم در هر دو فرآیند پرداخته است.

 

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Software Testing: Planning Tests for Mobile Author:Mike Fine Duration:1:48:15 Level:INTERMEDIATE

Delivering mobile apps requires a high-quality system and strategy for effective testing. In this course, instructor Mike Fine walks through the different stages of testing and preparing a mobile app for market. He begins by going over how to plan and execute your alpha test, which includes identifying key hardware for testing and avoiding common problems. Next, he covers how to prepare a beta test plan, including how to establish a timeline for the project, identify good test candidates, and focus on integrating customer validation as part of the assessment process. To wrap up, Mike addresses release management and overall strategies for continued improvements into both of these processes.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس