تبلیغات

آموزش SQL Server - سرویس های گزارش گیری

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، پایگاه داده

نحوه ساخت، ویرایش و انتشار گزارش های تعاملی را با استفاده از خدمات گزارش گیری در SQL Server یاد بگیرید. در این دوره، مدرس دوره نحوه ایجاد، قالب بندی و به اشتراک گذاری گزارش هایی را نشان می دهد که از منابع داده های مختلفی بهره می برد. این دوره مراحل راه اندازی، فرآیند گام به گام ساخت یک گزارش، عناصر تعاملی، قالب بندی، نمودارها، مرتب سازی، فیلتر، نمایش وب و نمایش موبایل را پوشش می دهد. همچنین بهترین شیوه ها، نکات و ترفندهایی را که می توانید برای اطمینان از پویا بودن گزارش های خود استفاده کنید، به اشتراک می گذارد.

مصورسازی های داده اضافی

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin SQL Server: Reporting Services Author:Adam Wilbert Duration:3:30:22 Level:ADVANCED

Discover how to build, edit, and publish interactive reports using Reporting Services in SQL Server. In this course, author Adam Wilbert shows how to create, format, and share reports that leverage a variety of data sources. First, he takes you through the setup process, followed by the step-by-step process of building a report. He covers interactive elements, formatting, charts, sorting, filtering, web viewing, and mobile viewing. Adam also shares best practices, tips, and tricks that you can use to ensure your reports are dynamic.

پیشنهاد فرادرس