مطالب پیشنهادی از سراسر وب

چگونه شغل خود را تغییر دهیم؟

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

زمانی که سرانجام شغل رویایی خود در یک صنعت یا حرفه دیگری را مشخص کردید، چگونه آن شغل را به دست می آورید و خودتان را از کاندیدهایی با تجربه بیشتر متمایز می کنید؟ راز موفقیت آمیز در تغییر شغل، شناسایی مهارت های قابل انتقال شما و ایجاد خصیصه های شخصی و حرفه ای است که در صنعت جدید شما به کار می آیند. دکتر Dawn Graham، نویسنده تغییردهندگان: چگونه افراد حرفه ای باهوش شغل خود را تغییر داده و به موفقیت می رسند، توضیح می دهد که چرا وقتی شغل خود را تغییر می دهید، عادات قدیمی شغلی دیگر به کار نمی آیند. شما باید بتوانید کارفرمایان را متقاعد کنید که می توانید در نقش جدید یا صنعت یک جهش ایجاد کنید. دکتر Dawn برای کمک به شما سوابق کارمندان داخلی را از دیدگاه یک مدیر استخدام ارائه می کند و اصول روانشناختی زیربنای فرآیند جستجوی شغل را توضیح می دهد. او همچنین نکاتی در مورد برندسازی شخصی مجدد شما و آمادگی برای سوالات سخت در مصاحبه ای که به نفع شما پیش رود، ارائه می دهد. برای ایجاد تغییر با این نکات هوشمندانه و عملی آماده شوید.

مقدمه

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Switching_Your_Career.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Switching Your Career Author:Dawn Graham Duration:1:10:24 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE You've finally identified your dream job—in another industry or profession. How do you get that job and stand out from candidates with more experience? The secret to successfully switching careers lies in identifying your transferrable skills and creating personal and professional personas that work in your new industry. Dr. Dawn Graham, author of Switchers: How Smart Professionals Change Careers and Seize Success, explains why the same old job-hunting rules don’t apply when you’re making a career change. You need to be able to convince employers you can make the leap to a new role or industry. To help, Dr. Dawn provides insider information from a hiring manager’s point of view and illuminates the psychological principles that underlie the job search process. She also provides tips for rebranding yourself and nailing the interview by turning tough questions to your advantage. Get ready to make the switch with these smart, actionable tips.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس