مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مهارت های فنی نرم افزاری: مصاحبه با توسعه دهندگان

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

استخدام یک توسعه دهنده جدید یک سرمایه گذاری بزرگ برای هر تیمی محسوب می شود. اما تشخیص اینکه آیا یک داوطلب گرایش درست و زمینه فنی را دارد، نیاز به مصاحبه کننده ای با مهارت های برنامه نویسی خودشان دارد. اینجا همان جایی است که شما وارد عمل می شوید. در این دوره، Billy Hollis به توسعه دهندگان و مدیران توسعه نشان می دهد که چگونه می توانند برای انجام دقیق مصاحبه و ارزیابی شایستگی فنی و مناسب بودن داوطلبین مصاحبه انجام دهند. یاد بگیرید که قبل از مصاحبه چه کارهایی انجام دهید تا مطمئین شوید آماده هستید، چه سوال هایی بپرسید تا اشتیاق اشخاص را برای کار های شان ارزیابی کنید. همچنین ارزیابی عمق مهارت های فنی آن ها و نحوه ی گوش دادن و ادامه دادن مصاحبه را بیاموزید.

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Interviewing_Developers.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Tech Soft Skills: Interviewing Developers Author:Billy Hollis Duration:1:17:36 Level:INTERMEDIATE

Hiring a new developer is a huge investment for any team. But determining whether a candidate has both the right attitude <i>and</i> technical background requires an interviewer with programming skills of their own. This is where you come in. In this course, Billy Hollis shows developers and development managers how to prepare for and conduct interviews to accurately assess a candidate's technical aptitude and overall fit. Discover what to do before the interview to ensure you're prepared and warmed up; which questions to ask to assess a potential hire's enthusiasm for their work, as well as the depth of their technical skills; and how to listen and keep the interview on track.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس