مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره قهرمان منابع انسانی

دسته بندی ها: آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش کسب و کار (Business)

به عنوان یک مدیر منابع انسانی، می خواهید یک شریک مورد اعتماد باشید که برای سازمان خود ارزشمند باشید. اما برای بسیاری از رهبران فضای منابع انسانی، الزامات اداری و انطباق این نقش ممکن است غیر ملموس باشد. در این دوره، برخی از جنبه های درخشان و جذاب مدیریت منابع انسانی را فرا خواهید گرفت. همچنین رشد حرفه ای استراتژیک، ایجاد برنامه ریزی، مدیریت چالش های احساسی ممکن در طول مسیر، مشخص سازی اهداف عالی، ارتباط HR با فروش، ایجاد یک برنامه، استفاده از ابزار مدیریت زمان، مدیریت انرژی احساسی و غیره را به شما می آموزد. به کمک این دوره ابزار مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک قهرمان HR را یاد می گیرید و حقوق خود را افزایش می دهید.

سرفصل:

 • تبدیل شدن به قهرمان منابع انسانی شرکت 
 • قهرمان HR شرکت 
 • تنظیم مراحل
 • HR zeitgeist
 • چرا بزرگ شدی می خواهی قهرمان HR بشی؟
 • تشخیص: حسابرسی، مکالمات و موافقت نامه ها
 • ارتباط HR و فروش
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه
 • ایجاد برنامه ریزی
 • ابزار مدیریت زمان
 • ابتکار عمل
 • مدیریت سفر عاطفی
 • تمام جهان یک مرحله است
 • 40/40 انرژی عاطفی
 • حرکت از 20٪ به 40٪
 • حرکت از 80٪ به 40٪
 • ارزش خود را نشان دهید و افزایش دهید
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
The Human Resources Hero Publisher:Linkedin Author:Don Phin Duration:45m 4s Level:Intermediate

Learn how to become your company's HR hero. This course lays out how to set the stage for strategic career growth, create a plan, and manage the emotional challenges you may encounter along the way.
Released: : December 20, 2018
As a human resources manager, you want to be a trusted partner who adds value to your organization's bottom line. But for many leaders in the HR space, the administrative and compliance requirements of the role may feel stifling. In this course, instructor Don Phin walks you through some of the more intriguing and engaging aspects of being an HR manager. Don lays out how to set the stage for strategic career growth, create a plan, and manage the emotional challenges you may encounter along the way. He helps you clarify your top objectives, grasp how HR relates to sales, create a plan, leverage time management tools, manage your emotional energy, and more. Upon wrapping up this course, you'll have the tools you need to become an HR hero (and boost your salary in the process).
Becoming Your Company's Human Resources Hero
Your company's HR hero
1. Setting the Stage
The HR zeitgeist
What's your big why for wanting to be an HR hero?
Diagnosis: Audits, conversations, and agreements
The relationship between HR and sales
2. Making the Plan, Working the Plan
Create a plan
Time management tools
Taking initiative
3. Managing the Emotional Journey
All the world's a stage
40/40 emotional energy
Moving from 20% to 40%
Moving from 80% to 40%
Show your value and get a raise
Conclusion
Next steps

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس