مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مهارت های غیرفنی دانشمندان داده موثر

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

بیشتر آموزش های علم داده فقط بر روی فناوری های کلیدی تمرکز دارند. اما مشاغل علم داده در دنیای واقعی به مواردی بیشتر از تیزبینی فنی نیاز دارند. هنگامی که دانشمندان داده جدید، تمرکز خود را از کلاس به اتاق هیئت مدیره تغییر می دهند، اگر می خواهند با موفقیت پروژه هایی را تولید کنند که تحول تجاری ایجاد می کنند، باید بتوانند دیگران را همدل، متقاعد و رهبری کنند.

این دوره برای کمک به شما در یادگیری این مهارت ها و سایر مهارت های غیر فنی طراحی شده است که می تواند به شما کمک کند اولین شغل علم داده خود را به یک حرفه موفق و مادام العمر تبدیل کنید. 

چالش های قابل پیش بینی وجود دارند تا هنگامی که مدل های پیش بینی، تغییر در سازمان ها را نشان می دهند، بر آن ها تسلط یابید. در طول این دوره، مدرس Keith McCormick این چالش ها را پشت سر می گذارد و نشان می دهد که چگونه بر آن ها غلبه کنید. کشف کنید که چگونه با اطمینان از کار خود در زمین کار دفاع کنید، کنجکاوی طبیعی خود را تقویت کنید، تعهد خود را نسبت به کار خود عمیق تر کنید، زبان تحلیل را به زبان تجارت، دیپلماسی عملی و غیره ترجمه کنید.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin The Non-Technical Skills of Effective Data Scientists Author:Keith McCormick Duration:0:44:15 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Most data science training focuses only on key technologies. But real-world data science jobs require more than just technical acumen. When new data scientists change their focus from the classroom to the boardroom, they must be able to empathize, persuade, and lead others if they want to successfully run projects that produce business transformation. This course was designed to help you learn these, and other, nontechnical skills that can help you convert your first data science job into a successful, lifelong career.<br/><br/>There are predictable challenges to be overcome when predictive models introduce change in organizations. Throughout this course, instructor Keith McCormick goes over these challenges and shows how to overcome them. Discover how to confidently defend your turf at work, enhance your own natural curiosity, deepen your commitment to your craft, effectively translate the language of analytics to the language of business, practice diplomacy, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس