مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Unreal: خلق سینماتیک های مصورسازی

دسته بندی ها: آموزش آنریل انجین (Unreal Engine) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش ساخت بازی

Cinematics به هنرمندان این امکان را می دهد تا کامپوننت های کلیدی یک طرح را برای بازگو کردن داستان یک خانه یا ساختمان، برجسته کنند. سینماتیک عنصر حیاتی هر ارائه معماری است، چرا که این سکانس ها به شما امکان می دهند به سرعت آنچه را که روی آن کار کرده اید به مشتری نشان دهید یا حوزه های اصلی یک پروژه که در غیر این صورت ممکن است مورد توجه قرار نگیرد را نمایش دهید. Unreal دارای یک ابزار قدرتمند برای ایجاد سینماتیک می باشد که می تواند به هنرمندان کمک کند پروژه های مصورسازی معماری خود را به سطح بعدی برسانند. در این دوره، یاد بگیرید چگونه از این ابزار برای ایجاد، تقویت و رندرگیری سینماتیک در Unreal استفاده کنید. یاد بگیرید چگونه با Sequencer Editor کار کنید، حرکات دوربینی وسیع ایجاد کنید، فیدها و کات ها را اضافه کنید و سایر موارد.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Unreal: Creating Visualization Cinematics Author:Joel Bradley Duration:0:46:07 Level:INTERMEDIATE

Cinematics allow artists to highlight key components of a design to tell the story of a home or building concept. As these sequences allow you to quickly show clients what you've been working on—or show off key areas of a project that might otherwise go unnoticed—cinematics are a critical component of any architectural presentation. Unreal has a powerful toolset for creating cinematics that can help artists take their architectural visualization projects to the next level. In this course, learn how to leverage this toolset to create, enhance, and render out cinematics in Unreal. Learn how to work with the Sequencer Editor, create sweeping camera moves, add fades and cuts, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس