مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Unreal Engine: بررسی Global Illumination برای مصور سازی معماری

دسته بندی ها: آموزش آنریل انجین (Unreal Engine) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

هرکسی که از Unreal Engine برای مصورسازی بلادرنگ استفاده می کند، می داند که نورپردازی خوب برای ارائه چقدر مهم است. Global Illumination بهترین روش برای شبیه سازی نحوه رفتار نور در دنیای واقعی است. در این دوره، مدرس Brian Bradley تنظیمات کلیدی و بهترین شیوه ها را برای معماران، طراحان و هنرمندان نشان می دهد تا بتوانند Lightmass GI را در فرایند مصورسازی خود بگنجانند. نحوه ایجاد لایت مپ برای یک سطح، تمرکز محاسبات Lightmass GI برای بکارگیری بهترین استفاده از منابع محاسباتی خود را یاد بگیرید، نحوه تأثیرگذاری متریال ها بر نورپردازی را درک کنید و پورتال های نوری که سریع، تمیز و آماده تولید هستند را راه اندازی کنید. به علاوه، نحوه کار با سایه های ناحیه ای و تصاویر HDR را کشف کنید و ببینید که چگونه تنظیمات در مقیاس نورپردازی ثابت بر کیفیت تأثیرگذار است. مدرس همچنین مباحث پیشرفته ای مانند نورپردازی اشیاء متحرک با GI و کنترل تداخل رنگ ها را معرفی می کند.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Unreal Engine: Global Illumination for Architectural Visualization Author:Brian Bradley Duration:1:30:49 Level:INTERMEDIATE

Anyone who uses Unreal Engine for real-time visualization knows how important good lighting is to your presentation. Global Illumination is the best way to simulate how light behaves in the real world. In this course, Brian Bradley shows key settings and best practices for architects, designers, and artists looking to incorporate the Lightmass Global Illumination (GI) solver into their visualization process. Learn how to create lightmaps for a level, focus Lightmass GI calculations to put your computing resources to best use, understand how materials affect lighting, and set up light portals that are quick, clean, and production ready. Plus, discover how to work with area shadows and high-dynamic-range images (HDRIs), and see how adjustments to static lighting scale affects quality. Brian also introduces advanced topics, such as lighting animated objects with GI and controlling color bleed.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس